Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace z AK ČR

20/02/07
smf

Informace z Agrárního poradensko informačního  centra AK ČR za období 10.-17.2.2007. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

 
Informace číslo 7   (10.02.2007 – 17.02.2007)


1. Zprávy
1. Obor je třeba prosazovat
Senátor, donedávna předseda zemědělské společnosti a ředitel Okresní agrární komory v Břeclavi, tak lze ve stručnosti představit současné a minulé funkce Jana Hajdy. Kdo se s ním při nějaké zemědělské akci alespoň jednou v životě setkal, poznal, že tento obor má v krvi.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2059

2. Ministr nikomu nepodlehl
Počátkem minulého týdne na serveru: aktuálně.centrum.cz zveřejnili autoru Petru Havlovi článek s titulkem Gandalovič podlehl, budou chybět miliardy. V něm zmíněný autor dramaticky popisuje, jak ministr Petr Gandalovič podlehl zemědělské lobby Agrární komory ČR a v důsledku toho prý budou scházet ministerstvu zemědělství miliardy korun a tak dále.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2060

3. Myslivci hájí velké šelmy
Členem Agrární komory ČR je i Českomoravská myslivecká jednota, která se v uplynulém týdnu přidala k Hnutí Duha a chce aktivně bojovat proti pytlákům.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2061

4. Agrární ples roztančil Žofín
V krásné atmosféře paláce Žofín na Slovanském ostrově se konal v pátek 9. února již šestý agrární ples. I když souběžně na náměstí Míru v Praze v dalším nádherném prostředí bývalého Domu železničářů plesali myslivci z celé České republiky, ani jeden bál necítil újmu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2062


2. Komodity
1. Týdenní prodejní ceny – drůbež   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt214|mo2051

2. Týdenní prodejní ceny – vejce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt210|mo2052

3. Řídící výbor pro obiloviny, olejniny a proteinové plodiny   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2058


3. Poradenství
1. Žádosti POV musí být do 12 hodin v pátek 30. března 2007 na podatelně MMR v Praze
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zveřejnilo na svých webových stránkách Zásady programu „Podpora obnovy venkova“ pro poskytování dotací v roce 2007 (č.j. 2939/2007-72).
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt71|mo2053

2. Nařízení o materiálech v kontaktu s potravinami
Nové nařízení ES 2023/2006 publikované v prosinci (L 384 29. 12. 2006) vyžaduje, aby byly používány takové postupy, v důsledku kterých inkousty použité k potisku na vnější straně obalového materiálu neproniknou až k potravině a také musí být zajištěno, že potištěný povrch žádným způsobem nepřijde při manipulaci do kontaktu s potravinou.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2054

3. Produkce metanu u skotu
Rovnice, založené na velkém množství údajů jsou vhodné pro odhad metanu při zkrmování celé škály krmných dávek a krmných složek a jsou aplikovatelné pro různé typy výrobních systémů. Mohou se použít pro lepší předpověď emise metanu přežvýkavci.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2057


4. Připomínková řízení
Připomínám, že momentálně je možno připomínkovat PO REGISTRACI následující:

1. Podmínky provádění agroenvironmentálních opatření  (do 23.02.2007)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1


5. Příští akce
20.02.  Společné zasedání výboru a kontrolní komise   http://www.apic-ak.cz/?path=cln20

20.02.  Seminář OP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln20

20.02.  Bezpečnost práce a zákoník práce   http://www.apic-ak.cz/?path=cln20

22.02.  Předsednictvo Rozhodčího soudu   http://www.apic-ak.cz/?path=cln22

22.02.  SEMINÁŘ: Praktické zkušenosti s provozem Bioplynové stanice Velký Karlov…   http://www.apic-ak.cz/?path=cln22

22.02.  INTERVITIS INTERFRUCTA 2007   http://www.apic-ak.cz/?path=cln22

26.02.  SOUČASNÝ STAV VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE   http://www.apic-ak.cz/?path=cln26

26.02. – 27.02.  Představenstvo COPA, COGECA   http://www.apic-ak.cz/?path=cln26

27.02.  Produkce biomasy   http://www.apic-ak.cz/?path=cln27

28.02.  Volební Valná hromada OAK Pardubice   http://www.apic-ak.cz/?path=cln28

28.02.  Regulace trhu s mlékem   http://www.apic-ak.cz/?path=cln28

01.03.  Ekonomická komise AK ČR   http://www.apic-ak.cz/?path=cln01

01.03.  Volební valná hromada OAK Jičín   http://www.apic-ak.cz/?path=cln01

01.03.  Valná hromada OAK Frýdek-Místek   http://www.apic-ak.cz/?path=cln01

01.03.  Obilnářská konference   http://www.apic-ak.cz/?path=cln01

01.03.  Schůze představenstva OAK Hradec Králové   http://www.apic-ak.cz/?path=cln01

01.03. – 02.03.  Visegrádská čtyřka – jednání   http://www.apic-ak.cz/?path=cln01

Zařazeno v AK ČR, Aktuality