Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evropská komise připravuje revizi zemědělských výdajů EU

05/02/07
smf

Již v polovině tohoto roku chce Evropská komise předložit podklad pro diskusi, kterým se má vymezit terén pro přezkoumání všech výdajů a příjmů společenství. Výsledek může ovlivnit probíhající program rozvoje venkova. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Evropská komise připravuje revizi zemědělských výdajů EU

Již v polovině tohoto roku chce Evropská komise předložit podklad pro diskusi, kterým se má vymezit terén pro přezkoumání všech výdajů a příjmů společenství. Výsledek může ovlivnit probíhající program rozvoje venkova.
 Na rok 2009 plánovaná revize agrárních výdajů EU vrhá předem svůj stín. Již v polovině tohoto roku chce Evropská komise  předložit podklad pro diskusi, kterým se má vymezit terén pro přezkoumání všech výdajů a příjmů společenství. Vychází se z časového plánu, který svému kolegiu předložil předseda evropské komise José Manuel Barroso. S ohlášeným dokumentem se má naťuknout politická debata o budoucích financích EU. Termín pro předložení konkrétních návrhů Barroso neoznámil. Kromě jiného to závisí na průběhu této debaty jakož i na rokováních o budoucnosti Evropy. Jistý úředník Evropské komise však oznámil, že úřad by měl návrhy na revizi předložit do konce roku 2008 nebo na začátku roku 2009 formou Bílé knihy. Tím sice trvá možnost uzavření v roce plánovaného přezkoumání společné zemědělské politiky před vlastní revizí financí EU; Barroso ale explicitně odmítá dlouhodobá určování v rámci kontroly zdraví agrární politiky EU. Pokud zemědělští politici nebudou mít včas zemědělské výdaje v suchu, zvyšuje se nebezpečí, že zemědělské přímé platby a výdaje agrárního trhu v jednáních o finanční vybavenosti po roce 2014 vypadnou ze hry. Ve smlouvání o dotování v aktuální periodě subvencování vychází první pilíř společné agrární politiky srovnatelně bez větší škody pouze proto, že se evropští šéfové států a vlád v říjnu 2002 na iniciativu francouzského prezidenta Jacquese Chiraca shodli na pokrytí výdajů.