Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EU uvažuje o zákazu kastrace selat

23/02/07
smf

V budoucnosti by mohla kastraci selat nahradit jedna ze 4 možných variant. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

EU uvažuje o zákazu kastrace selat

V budoucnosti by mohla kastraci selat nahradit jedna ze 4 možných variant.
Evropská komise přemýšlí o možnosti zavedení zákazu kastrace selat. V rámci workshopu informovali zástupci Komise veterinární experty z jednotlivých členských států EU a příslušných zájmových svazů o tom, že je průběžně testována realizovatelnost procesu ukončení kastrace selat. O této skutečnosti referovala zemědělská tisková agentura Agra-Europe. Pod lupu se dostaly sociální a ekonomické dopady přijetí zamýšlených opatření s ohledem na životní prostředí a ochranu zvířat. Kastrace bez narkózy způsobuje selatům bolest a kastrace s umrtvením zvyšuje po odstranění varlat riziko vzniku infekce, snížení rychlosti růstu selat a zhoršenou konverzi krmiva, uvedli jako hlavní důvody vědci na workshopu. Proto by měly být podrobeny zkoumání všechny možné alternativy a jejich výhody a nevýhody především s ohledem na ochranu zvířat, akceptovatelnost spotřebiteli, bezpečnost potravin, realizovatelnost opatření a jeho ekonomické dopady.
V jednom vědeckém pojednání z roku 2004 upozornil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EBLS) na existenci 4 alternativ kastrace selat bez narkózy – použití omamných látek, sexování spermatu, imunokastrace a detekování kančího zápachu na porážkových linkách. V současné době je možné v členských zemích EU bez narkózy kastrovat selata pouze do 7. dne po narození.

Zařazeno v Živočišná výroba