Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EK prosazuje jednoté tresty za poškozování životního prostředí

19/02/07