Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Další snížení produkce cukru?

06/02/07
smf

Evropská komise zahájila nový proces, který je zaměřen na snížení velkého množství cukerních kvót na trhu. Má se tím zabránit tomu, že na konci cukrovarnické kampaně vznikne velký přebytek. Zdroj: www.agronavigator.cz, ing. Petr Michal

Evropská komisařka Fischer Böl požaduje výrazné preventivní snížení trhu s cukrem aby se zabránilo přebytkům
Evropská komise zahájila nový proces, který je zaměřen na snížení velkého množství cukerních kvót na trhu. Má se tím zabránit tomu, že na konci cukrovarnické kampaně vznikne velký přebytek.
Evropská komise zahájila nový proces, který je zaměřen na snížení velkého množství cukerních kvót na trhu. Má se tím zabránit tomu, že na konci cukrovarnické kampaně vznikne velký přebytek. Snížení znamená termínované snížení množství, které smějí producenti vyrobit v rámci své kvóty. Část cukru vyrobeného v hospodářském roce 2007/2008 se přitom musí připočítat buď ke kvótě v hospodářském roce 2008/2009, nebo prodávat jako cukr mimo kvótu pro průmyslové účely, například pro zpracování na bioetanol, pro použití v chemickém průmyslu a tak dále. Evropská komise vychází předběžně z toho, že se musejí odebrat nejméně dva miliony tun, to odpovídá 12 % celkové kvóty. Předloží v únoru správnímu výboru návrh na nařízení komise ke stanovení tohoto předběžného množství. Konečné množství se potom stanoví přibližně v říjnu, kdy bude mít komise k dispozici přesnější informace o sklizených množstvích a výrobě cukru.
Mariann Fischer Böl, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, k tomuto rozhodnutí oznámila: "Již jsem účastníky sektoru trhu s cukrem a členské státy vícekrát varovala před nebezpečími, obzvláště na zasedáních Rady v listopadu a prosinci, se kterými budou všichni konfrontováni, pokud se nepodaří výrobní kvóty snížit tak, jak se plánovalo v reformě v uplynulém roce. Mojí největší starostí bylo, že restrukturální fond, který má nerentabilním podnikům usnadnit vystoupení ze sektoru, nefunguje jak bylo plánováno a málo podniků ho využívá. A řekla jsem zcela jasně: Pokud se neodevzdá mnohem více kvót, musejí všichni počítat s vážnými důsledky."
Krátce před uplynutím letošní lhůty pro žádosti o prostředky z fondu restrukturalizace je jisté, že v hospodářském roce 2007/2008 se nevrátí více cukerních kvót jak na 650 000 tun. Z toho důvodu se na rok 2007/2008 počítá se značně velkou nadprodukcí.
Z tohoto důvodu komise použije článek 19 základní vyhlášky (ES) č. 318/2006. Již dnes je jisté, že z trhu se musí odebrat značné množství cukru, aby se zabránilo výrazné nerovnováze. Aby sektor do doby, kdy se musí rozhodnout o výsevu, mohl předem plánovat nastávající sezonu a uzavírání smluv, je důležité tuto iniciativu oznámit producentům cukru a pěstitelům cukrovky již včas předem. V hospodářském roce 2007/2008 bude na kvóty méně cukru.
Komisařka Fischer Böl také přikázala svým úřadům analyzovat, jak se může zlepšit a zabezpečit efektivnost restrukturalizačního fondu, aby sektor v příštím roce udával postačující kvóty. Hlavním cílem musí být zabránit jednoduchému lineárnímu řezu na konci restrukturalizační fáze, protože ta by mohla ovlivnit stabilitu celého sektoru.
Zdroj: www.agronavigator.cz,  ing.Petr Michal