Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

AGROOBCHOD v roce 2006

21/02/07
smf

Statistické údaje MZe o vývoji agrárního obchodu ČR v roce 2006. Zdroj: www.mze.cz
 

ČESKÁ REPUBLIKA – AGROOBCHOD ROK 2006
 
Agrární vývoz v roce 2006 vzrostl v porovnání s rokem 2005 pouze o 1 %. Agrární dovoz ve stejném období pak vzrostl o 8 %. Pokrytí dovozu vývozem kleslo ze 75,69 % v roce 2005 na 70,73 % v roce 2006. Celková obchodní bilance skončila záporným saldem 32,745 mld Kč. ČR do zemí EU vyvezla 86,84 % z celkového objemu vývozu a ze zemí EU dovezla 83,84 % objemu celkového dovozu.
 
V roce 2006 agrární vývoz činil 79,118 mld Kč, což je pouze o 1 % více než v roce 2005. Dovoz činil 111,864 mld Kč, to znamená o 8 % více než v roce předchozím. Celkový agroobchod dosáhl objemu 190,982 mld Kč.
 
Největší podíl na vývozu roku 2006 měly kapitoly Mléko, vejce, med; 15,89 %, Nápoje, lihoviny; 10,56 %, Cukr a cukrovinky; 8,59 % a Potravinářské přípravky; 7,7 %. Na dovozu se nejvíce podílely kapitoly Maso a droby; 9,45 %, Ovoce a ořechy; 9,33 %, Potravinářské přípravky; 7,83 % a Zelenina; 7,82 %.
 
Do zemí EU jsme v roce 2006 vyvezli zboží v hodnotě 68,704 mld Kč (86,84 % podíl na celkovém vývozu). Z EU jsme dovezli zboží v hodnotě 93,784 mld Kč (83,84 % z celkového dovozu). Se zeměmi EU jsme pak měli záporné saldo 25,07 mld Kč.
 
Podrobné informace o agrárním obchodu za rok 2006 lze nalézt v přiložených přílohách.