Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělci a zákon  o vodách

12/01/07
smf

Povinnosti podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách: odpadní vody, odběr podzemních a povrchových vod, hospodaření ve zranitelných oblastech, havarijní plány, kontrola skladů, zkoušky těsností, kontrolní  systémy.  Zdroj: ekonoviny.cz

Povinnosti podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách:
 
 

Zdroj: ekonoviny.cz
Podle nového posouzení MŽP jsou silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky
a aerobně stabilizované komposty nebezpečnými látkami podle přílohy č.1. bodu 8 zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách, neboť mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu ve vodě.
Zdroj: výklad MŽP -srpen 2006