Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyhláška, kterou se pro určení náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot

05/01/07

Vyhláška, kterou se pro určení náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot

VYHLÁŠKA

 

ze dne 14. prosince 2006,

 

 

kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví

průměrná cena pohonných hmot

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 

§ 1

 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 27,80 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,

b) 27,90 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,

c) 28,10 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,

d) 31,10 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,

e) 28,10 Kč u motorové nafty.

 

§ 2

 

Vyhláška č. 496/2005 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot, se zrušuje.

 

§ 3

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministr:

RNDr. Nečas v.r.