Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

ROZVOJ VENKOVA v programovacím období 2007–2013

22/01/07
smf

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007–2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. Autor: MARTIN PĚLUCHA a kol., zdroj: www.ireas.cz