Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Příjmy zemědělců se sníží

04/01/07
smf

O reformě společné zemědělské politiky se v Evropské unii diskutuje už dlouhá léta. Zdroj: www.agris.cz , 3.1.2007

Příjmy zemědělců se sníží
O reformě společné zemědělské politiky se v Evropské unii diskutuje už dlouhá léta. Masivní dotace a kvóty téměř úplně vyčleňují tento sektor hospodářství z tržního prostředí. V důsledku této politiky se šplhají ceny zemědělských pozemků zvláště ve Francii do astronomické výše. Příjem z takové půdy je totiž díky dotacím prakticky automatický.
Komisařka EU pro zemědělství Mariann Fischer Boel v rozhovoru pro Financial Times uvedla, že v příští dekádě čekají zemědělce zásadní změny. Je podle ní nutné razantně snížit objem dotací, který dnes dosahuje výše 45 mld. eur. Ten je zafixován až do roku 2013. Úkolem číslo dvě potom bude co nejrychlejší odstraňování netržních zásahů do zemědělství.
„Myslím, že v budoucnu uvidíme větší počet farmářů, kteří budou pracovat na poloviční úvazek. Budou stále bydlet na venkově, ale kromě zemědělství si budou přivydělávat i jiným způsobem,“ prohlásila v rozhovoru Boel a dodala, že si asi všichni uvědomují budoucí pokles objemu prostředků vyčleněného na dotace. Teď zůstává jen otázka, jak se tomuto procesu co nejlépe přizpůsobit.
Než vyprší platnost současných dohod o společné zemědělské politice (rok 2013) je podle ní třeba uskutečnit řadu změn tak, aby byla reforma co nejméně bolestná. Chce především postupně odbourat státy organizované výkupy plodin za minimální ceny a rušit kvóty, které deformují zemědělský „trh“ asi nejvíce. Také hodlá prosadit zrušení dotací pro nejmenší farmy a zpřísnit jejich udělování s ohledem na životní prostředí.
Všechny tyto kroky budou nepochybně podrobeny nelítostné kritice z úst velmi silné zemědělské lobby nejen ve Francii.

Zdroj: Aktuálně.cz, 03.01.2007, www.agris.cz, 3.1.2007