Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Porovnání života ve městě a na venkově

24/01/07
smf

Jsou v EU šťastnější lidé žijící na venkově nebo ti, kteří žijí ve městě? Tak zněla jedna z otázek, na které se snaží odpovědět první evropský průzkum kvality života. Zdroj: www.agroenvi.cz
 

Porovnání života ve městě a na venkově
Jsou v EU šťastnější lidé žijící na venkově nebo ti, kteří žijí ve městě? Tak zněla jedna z otázek, na které se snaží odpovědět první evropský průzkum kvality života. Zpráva o průzkumu pojednává o rozdílech mezi životem ve městě a na venkově na základě řady ukazatelů kvality života: příjem a chudoba; bydlení; zaměstnání a vzdělání; rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; přístup k práci, vzdělávání a službám, kontakt s rodinou a přáteli a subjektivní pocit životní pohody.
Nejvýraznějším zjištěním je, že rozdíl mezi kvalitou života ve městech a na venkově je menší v bohatších zemích Evropské unie. Rozdíly jsou výraznější v nových členských zemích, kde bylo se svým příjmem spokojeno méně lidí ve venkovských oblastech než ve městech. V těchto zemích mají ženy žijící na venkově obecně nižší úroveň vzdělání.
Nespokojenost s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem se vyskytuje v celé EU: původní předpoklad autorů průzkumu, že tato rovnováha bude lepší ve venkovských oblastech, se nepotvrdil. Lidé žijící v městských oblastech v celé EU byli podstatně optimističtější.
Tato zjištění mají politické dopady a poukazují na to, že podporu nejvíce potřebují venkovské oblasti v chudších zemích EU. Zpráva, kterou vypracovala Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, poukazuje na nesprávnost předpokladu, že kvalita života na venkově je vyšší. Lidé žijící na venkově nepociťují žádné výhody, jež by vyvažovaly nevýhody, které život na venkově přináší.

Zdroj: www.Agroenvi.cz, 23.01.2007