Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novelizace veterinární legislativy

22/01/07
smf

Vyhláška č. 4/2007 Sb. ze dne 22. prosince 2006, kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., vyhláška č. 202/2003 Sb., vyhláška č. 203/2003 Sb. a vyhláška č. 638/2004 Sb. a zrušuje vyhláška č. 200/2003 Sb.

Vyhlaska c 4_2006_Sb

Vyhlaska c 201_2003 Sb – čerstvé maso drůbeží, králičí,maso zvěře ve farmovém chovu,maso volné žijící zvěře

Vyhlaska c 202_2003 Sb-čerstvé maso a masné výrobky

Vyhlaska c 203_2003 Sb – mléko a mléčné výrobky

Vyhlaska c 638_2004 Sb -mléko a méčné výrobky

Zařazeno v Aktuality, Legislativa ČR