Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NILE: výzkumný projekt EU

19/01/07

Projekt zaměřený na nová zdokonalení konverze lignocelulózových materiálů na etanol.

Dne 3. října 2005 byl spuštěn velký evropský integrovaný projekt zaměřený na bioetanol NILE (New Improvements for Ligno-cellulosic Ethanol). Cílem tohoto projektu je nalézt nejlepší postupy pro finančně efektivní výrobu čistého bioetanolu z lignocelulózy, který by se používal jako palivo do dopravních prostředků.
Do projektu je zapojeno 21 průmyslových a výzkumných subjektů z 11 evropských zemí. Projet koordinuje IFP (Institute Français du Pétrole; French Petroleum Institute). Celkové finanční prostředky, které budou vynaloženy na projekt, se odhadují na 12,8 milionů EUR, z toho 7,7 milionů EUR poskytne Evropská komise prostřednictvím 6. rámcového programu.
V rámci projektu NILE se budou vyvíjet, ověřovat a vyhodnocovat nové technologie pro účinnou konverzi lignocelulózy na bioetanol (hydrolýzou a fermentací). Tyto technologie se budou ověřovat v poloprovozním závodě ve Švédsku (Őrnskőldsvik).
Další informace o projektu jsou k dispozici na internetové stránce projektu NILE. Součástí projektu je také zajištění školení pro experty a potenciální uživatele.