Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Mléčná kvóta

10/01/07
smf

Zvýšení či přidělení nových individuálních referenčních množství mléka k datu 1. 3. 2007. Zdroj: www.szif.cz

Žádosti o zvýšení či přidělení nových individuálních referenčních množství mléka k datu 1. 3. 2007 se podávají na příslušném RO SZIF a musí být doručeny nejpozději do 30. 1. 2007. Podmínky a náležitosti podávání žádostí a další dokumenty naleznete zde.