Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministerstvo neoddaluje Program rozvoje venkova

04/01/07
smf

Ministerstvo zemědelství rozhodlo o tom, že žádosti na agroenvironmentální opatření v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013 se budou přijímat letos na podzim. Zdroj: MZe, 2.1.2007

Ministerstvo zemědelství rozhodlo o tom, že žádosti na agroenvironmentální opatření v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013 se budou přijímat letos na podzim. Nyní k vysvětlení, proč tak rozhodlo. Teprve těsne před Vánoci Evropská unie oficiálně zveřejnila ve svém věstníku prováděcí předpis k Programu rozvoje venkova. Teprve od této doby beží šestiměsíční lhůta pro posuzování programu. Nelze vyloučit, že v programovém dokumentu na popud EU mohou nastat změny. Při technických konzultacích v říjnu a listopadu loňského roku zazněl ze strany EU dotaz, zda základní požadavky na zemědělce nejsou nastaveny příliš měkce. Další technické konzultace se týkaly dosud nejasných pravidel Evropské komise pro kontrolu naplňování těchto požadavků (cross compliance).