Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

KONTROLY  plnění zákonných požadavků

12/01/07
smf

VYMEZENÍ ODPOĚDNOSTI ZA REALIZACI KONTROL zákonných požadavků na hospodaření. Zdroj: MZe

Zákonné požadavky na hospodaření SMR
V souladu s ustanovením čl. 42(1) NK 796/04, budou kontrolou dodržování zákonných požadavků na hospodaření pověřeny přímo řízené organizace MZe vykovávající dozor v oblastech životního prostředí, veřejného zdraví a zdraví rostlin a zvířat a pohody zvířat a Česká inspekce životního prostředí, která je řízena MŽp. Kompetence dozorových orgánů ve vztahu ke kontrolám zákonných požadavků na hospodaření je vymezena v následující tabulce.

Dobrý zemědělský a ekologický stav GAEC
 

Kontrolou dodržování dobrého zemědělského a ekologického stavu bude, v souladu s ustanovením 42(2) NK 796/04, pověřen Státní zemědělský intervenční fond.