Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace AK

08/01/07
smf

Nové články na portálu AK . Zdroj: www.apic-ak.cz

Informace číslo 1   (30.12.2006 – 06.01.2007)


1. Zprávy
1. Tisková zpráva AK ČR jako reakce na prohlášení tiskové mluvčí Ministerstva zemědělství z 22.12.2006
Tisková zpráva AK ČR jako reakce na prohlášení tiskové mluvčí Ministerstva zemědělství z 22.12.2006 – „Ministerstvo zemědělství zahájení programu neoddaluje, za časový skluz může EU“ K dané problematice bylo již hodně napsáno, ale výsledek je stále stejný, tj. ministerstvo oddálilo čerpání agroenvi-opatření o rok. Přesto se „cosi mění“.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo1901

2. Otevřený dopis ministryni zemědělství ke krokům učiněných MZe ČR
Vážená paní ministryně, až do současné doby jsme považovali Ministerstvo zemědělství ČR za partnera, který podporoval, podporuje, bude podporovat zemědělství v České republice a jeho zásadní prioritou bude, když ne zvýšit, tak alespoň udržet jeho rozměr a konkurenceschopnost.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo1902

3. Více olejnin v EU pro výrobu energie
Statistika ploch, hektarových výnosů a produkce základních olejnatých semen v EU-25 za roky 2005 a 2006. Prosazuje se trend růstu produkce olejnin pro výrobu energie. V tržním roce 2006/07 se celková produkce olejnatých semen v Evropské unii ve srovnání s předchozím rokem snížila o asi 2,8 % na 20,3 mil. t.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt17|mo1903

4. Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení k EU
Předkládací zpráva Materiál „Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii“ je předkládán v souladu se Strategií zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii přijatou usnesením vlády ČR č. 1277/2004 (dále jen „Strategie“).
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo1904

5. Ministerstvo neoddaluje Program rozvoje venkova
Ministerstvo zemědělství rozhodlo o tom, že žádosti na agroenvironmentální opatrení v Programu rozvoje venkova CR na období 2007 až 2013 se budou prijímat letos na podzim. Nyní k vysvetlení, proc tak rozhodlo. Teprve tesne pred Vánoci Evropská unie oficiálne zverejnila ve svém vestníku provádecí predpis k Programu rozvoje venkova.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt196|mo1907

6. České zemědělství si vloni ekonomicky významne polepšilo
Loňský rok byl pro české zemědělství z hlediska hodnocení ekonomické úrovně sektoru opět příznivý. Vyplývá to z prvních odhadů Eurostatu, který zveřejnil údaje o meziročním vývoji důchodu na pracovníka v zemědělství.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo1910

7. Ministři zemědělství zemí EU se shodli na textu nového nařízení
upravující oblast ekologického zemědělství. Ministři zemědělství členských států EU schválili na svém prosincovém zasedání v Bruselu návrh zcela nového nařízení o ekologickém zemědělství. To nahradí dosud platné nařízení Rady (EHS) 2092/91, o ekologickém zemědělství.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo1911

8. ČR nebude muset vracet EU žádné peníze z evropských fondů
Česká republika nebude muset vrátit Evropské unii žádné peníze z evropských fondů, které musely být využity do konce roku 2006. Ministerstvo financí odeslalo Evropské komisi dne 28. prosince 2006 poslední žádost o zaslání prostředků strukturálních fondů, čímž byl překročen objem prostředků, které bylo nutné v roce 2006 vyčerpat.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt149|mo1913


2. Aktuality
1. Agrární komora ČR hledá pro pracoviště v Praze REFERENT(A) KU    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1


3. Komodity
1. Řídící výbor pro obiloviny, olejniny a proteinové plodiny   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt160|mo1905

2. Upozornění pro dodavatele obilovin   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt160|mo1914


4. Poradenství
1. Seminář „Pojištění v zemědělství“
se koná ve čtvrtek dne 25. ledna 2007 v sále AGRO Jesenice – Hodkovice 2 od 10:00 do 14:00 hodin
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo1900

2. Údaje do integrovaného registru znečišťování je nutné nahlásit do poloviny února
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že do 15. února 2007 je nutné splnit ohlašovací povinnost do integrovaného registru znečišťování (IRZ).
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt3|mo1908


5. Připomínková řízení
Připomínám, že momentálně je možno připomínkovat PO REGISTRACI následující:

1. NV podm. poskyt.plateb horským obl.,obl.s jiným znevýhodněním a obl.Natura 2000 na zem.půdě  (do 15.01.2007)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1


6. Příští akce
09.01.  Seminář OP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln09

09.01.  Představenstvo OAK Pardubice   http://www.apic-ak.cz/?path=cln09

09.01.  Seminář ZS a OAK Ústí nad Orlicí   http://www.apic-ak.cz/?path=cln09

10.01.  Seminář OP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln10

10.01.  Představenstvo a DR AK Bruntál   http://www.apic-ak.cz/?path=cln10

11.01.  Seminář OP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln11

11.01.  Ekonomická komise AK ČR   http://www.apic-ak.cz/?path=cln11

11.01.  Předsednictvo Rozhodčího soudu   http://www.apic-ak.cz/?path=cln11

11.01.  Celostátní porada OAK   http://www.apic-ak.cz/?path=cln11

11.01.  POCC   http://www.apic-ak.cz/?path=cln11

15.01.  Podmínky podnikání v zemědělství   http://www.apic-ak.cz/?path=cln15

15.01.  Daně a daňová soustava   http://www.apic-ak.cz/?path=cln15

15.01.  Výroba krmiv, ekonomika   http://www.apic-ak.cz/?path=cln15

15.01. – 17.01.  Kurzy manažérských dovedností – mladí manažeři   http://www.apic-ak.cz/?path=cln15

16.01.  Útlumový program výskytu Salmonel v prostředí   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

16.01.  Seminář OP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

16.01.  Představenstvo a DR OAK Opava, Ostrava   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

16.01.  Daně a daňová soustava   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

16.01.  Podmínky podnikání v zemědělství   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

16.01.  Regulace trhu s mlékem   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

16.01.  Manažérske programy   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

16.01.  Zákoník práce   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

17.01.  Seminář OP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln17

17.01.  Manažérske programy   http://www.apic-ak.cz/?path=cln17

17.01.  Nepotravinářské využití TP,energetické a tech.plod   http://www.apic-ak.cz/?path=cln17

17.01.  Prasata, welfare   http://www.apic-ak.cz/?path=cln17

18.01. – 19.01.  Grüne Woche   http://www.apic-ak.cz/?path=cln18

18.01. – 19.01.  Představenstvo COPA   http://www.apic-ak.cz/?path=cln18

Zařazeno v AK ČR, Aktuality