Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Diskuse o chovu dojnic

22/01/07
smf

Připravuje se zpřísnění legislativních předpisů upravujících chov dojnic v členských zemích EU. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

 

  Diskuse o chovu dojnic

Připravuje se zpřísnění legislativních předpisů upravujících chov dojnic v členských zemích EU.
Právní požadavky týkající se chovu dojnic v Evropské unii se budou nadále zpřísňovat. V pracovní skupině Evropské Rady se v současné době diskutuje o nových návrzích podoby novelizovaných právních předpisů. Vypracované návrhy by mohly být využity jako základna pro možnou legislativní iniciativu Komise EU. Současný stav diskuse:
  • 60 denní pohyb na pastvě by měl být povinně předepsán pro všechny krávy.
  • Dojnice ve vazných stájích by měly mít možnost volného pohybu ve výběhu minimálně třikrát denně.
  • Krávy s telaty a plemenice stojící na sucho by měly být ustájeny ve volných stájích a lehací plocha, kterou  by měly mít k dispozici by měla mít minimální rozlohu 4,65 m2 a celková plocha pak minimální rozlohu 6,25 m2.       
  • Dojnice v laktaci a plemenice s více telaty potřebují plochu 6 resp. 8,50 m2.
  • Volné stáje by měly nabídnout dojnicím minimálně o 5 % více místa k ležení než je tomu v současné době.
  • Na 20 krav by měl být vyčleněn minimálně jeden porodní box o rozloze 12 m2.
  • Odrohovaná a rohatá zvířata je nutné ve stáji umístit odděleně.
  • Matkám čerstvě narozených telat by mělo být umožněno své potomky olízat.
 
           Vydáno : 21.1. 2007 ; Autor : Ing. Dana Nehasilová