Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Chov pštrosů ve světě

12/01/07

Nedávný průzkum ukázal na velký rozvoj odvětví chovu pštrosů a upozornil, že stále zůstávají velké rozdíly v užitkovosti a produkčních nákladech.

Pštrosi se chovají na severní polokouli již dvacet let. Západní trhy se kromě zpeněžování tradičních produktů – kůže a peří začínají zaměřovat na pštrosí maso. Ve většině ze 100 zemí světa zůstává jako nedůležitější produkt kůže; maso převládá asi v 10 zemích. Nejvýznamnějším spotřebitelem vyčiněné pštrosí kůže a kožených výrobků je Japonsko. Z chovu pštrosů se zpeněžují i další produkty – peří a vejce. Budoucnost chovu pštrosů jako odvětví živočišné výroby závisí na ztržňování masa.
Spotřeba pštrosího masa zatím není, i přes dobré vlastnosti jako je nízký obsah tuku, křehkost a podobná struktura jako u hovězího masa, příliš rozšířená. V některých zemích je však pštrosí maso v nabídce nejlepších restaurantů a v Evropě v řetězcích některých supermarketů.
Největšími výrobci pštrosího masa v Evropě jsou Belgie, Itálie, Portugalsko a Španělsko, ale trhy masem v těchto zemích jsou stále v začátcích a závisejí na importech ze třetích zemí, které mají vysokou výrobu a nízké náklady.
Na XII. Světovém kongresu o pštrosech byl popsán současný stav výroby pštrosů v různých zemích světa. Zjistilo se, že celkový počet pštrosů poražených v roce 2005 byl okolo 350 000 kusů; očekává se, že tento počet vzroste v roce 2006 na více než 535 000 kusů. Největší výroba se zaznamenává v jižní Africe se 43% podílem na světové produkci. I přes zvýšení produkce v roce 2006 o 50 000 kusů se očekává pokles podílu jižní Afriky na světové produkci na 37 %.
Země jako je Kypr, Turecko a pravděpodobně i Nový Zéland, Namibie, Řecko a Polsko produkují okolo 4000 kusů ročně. Zvýšení počtu poražených kusů ve světě v roce 2006 bude v důsledku zvýšené výroby na Středním východě, hlavně v Saudské Arábii, Kuvajtu a Iránu a také v zemích východní Evropy kromě Polska.
 
Světová produkce pštrosů v období 2005-2006
Země
Poražených kusů v roce 2005
Poražených kusů v roce 2006
Jižní Afrika
150 000
200 000
Čína
50 000
100 000
Zimbabwe
20 000
20 000
Austrálie
12 000
22 500
Brazílie
10 000
50 000
USA
10 000
13 500
Izrael
10 000
10 000
Maďarsko
8 000
12 000
Španělsko
7 000
7 000
Filipíny
5000
7 500
 
Samice pštrosů snášejí v průměru okolo 45 vajec ročně; v některých zemích jako je Kypr, dosahuje roční snáška 70 vajec. Líhnivost je nízká – v průměru okolo 25 kuřat na slepici. Mortalita je vysoká. Počet kuřat, která dosáhnou porážkového věku je 17-90 %, v průměru 65 %. Věk při porážce je v  průměru 12 měsíců, v Zimbabwe je to 9,5 měsíce a v Nigerii a Brazílii 14 měsíců. Průměrné náklady na chovného ptáka ve světě jsou 186 USD za rok a průměrné náklady na jatečného ptáka 165 USD. K zemích s levnějším krmivem  patří Austrálie, Čína, Maďarsko, Irán, Mexiko, Srbsko, Černá Hora a Venezuela. Nejvyšší náklady na krmivo pro chovné ptáky jsou v Portugalsku (350 USD) a v Zimbabwe (300 USD). Náklady na vejce kolísají od 2,50 USD (Turecko) až po 12,00 USD na kus (Guatemala); průměrné náklady činí 6,35 USD. Náklady na jednodenní kuřata kolísají od 3,75 USD (Turecko) až do 30 USD (Guatemala) při světovém průměru 12,53 USD. Jestliže se započítá mortalita, pak patří Turecko do zemí s nejdražším odchovem kuřat. Průměrná cena jednodenních kuřat (při započítání mortality) dosahuje 21,84 USD.
Čína je zemí, která odchovává kuřata až do porážky s nejnižšími náklady (91,43 USD na kus); následuje Mexiko (101,48 USD na kus). S nejvyššími náklady odchovávají kuřata v Guatemale (USD 537,50 USD), následují Filipíny (277,0 USD), Brazílie (233,33 USD) a Ecuador (232,86 USD). Průměrné náklady na produkci kuřete a jeho chov do porážkového věku ve světě je 186,97 eur na kus.
 
Výrobní náklady na chov pštrosů ve světě
Země
Počet vajec na slepici
Počet jednodenních kuřat na nosnici
% kuřat dorostlých do porážkového věku
Věk při porážce (měsíce)
Náklady na krmivo na chovného ptáka/rok (USD)
Náklady na krmivo do dosažení porážkového věku (USD)
Náklady na vejce (USD)
Náklady na jednodenní kuře (USD)
Náklady na kuře při započítání mortality (USD)
Celkové náklady na výkrm kuřete (USD)
Austrálie
50
28
70
11
110
180
3,30
5,89
8,42
188,42
Brazílie
40
30
30
14
200
200
7,50
10,00
33,33
233,33
Chile
40
21
90
10
220
150
8,25
15,71
17,46
167,46
Čína
40
15
70
13
150
70
5,63
15,00
21,43
91,43
Kypr
70
45
70
10
200
140
4,29
6,67
9,52
149,52
Equador
40
30
70
12
180
220
6,75
9,00
12,86
232,86
Guatemala
50
20
80
12
400
500
12,00
30,00
37,50
537,50
Maďarsko
40
22
80
13
100
160
3,75
6,82
8,52
168,52
Irán
46
22
44
11
170
113
5,54
11,59
26,34
139,34
Mexiko
63
13
88
12
125
85
2,98
14,42
16,48
101,48
Nigerie
48
24
83
14
200
130
6,25
12,50
15,06
145,06
Filipíny
35
20
75
15
170
260
7,29
12,75
17,00
277,00
Portugalsko
45
25
80
12
350
120
11,67
21,00
26,25
146,25
Rusko
40
20
36
12
150
140
5,63
11,25
31,25
171,25
Srbsko a Černá Hora
30
10
40
12
95
105
4,75
14,25
35,63
140,63
Jižní Afrika
50
40
50
12
150
140
4,50
5,63
11,25
151,25
Španělsko
50
20
59
12
150
120
4,50
11,25
19,23
139,23
Turecko
60
40
80
12
100
200
2,50
3,75
4,69
204,69
USA
30
23
85
13
210
203
10,50
13,70
16,11
219,11
Venezuela
40
20
17
12
150
80
5,63
11,25
66,18
146,18
Zimbabwe
45
20
70
9,50
300
170
10,00
22,50
32,14
202,14
Průměr
45
24
65
12
186
165
6,35
12,53
21,84
186,97
* Zdroj: World Ostrich Congress 2005 + Ostrich Products Newsletter 2005
 
Země s nejnižšími náklady na výkrm pštrosů (se započítanou mortalitou)
Země
Náklady na kus (USD)
Čína
91,43
Mexiko
101,48
Španělsko
139,23
Irán
139,34
Srbsko a Černá Hora
140,63
Nigerie
145,06
Venezuela
146,18
Portugalsko
146,25
Kypr
149,52
Jižní Afrika
151,25
* Zdroj: World Ostrich Congress 2005 + Ostrich Products Newsletter 2005
 
V zemích jako je Austrálie, Nový Zéland  a Zimbabwe se rozvinul faremní chov pštrosů díky  genetické selekci a chovatelským postupům. Jižní Afrika si stále obtížněji udržuje vedoucí pozici na světovém trhu právě proto, že faremní chov pštrosů se rozvíjí ve všech částech světa.  Brazílie má předpoklady  pro to, aby se  stala třetím největším producentem pštrosů ve světě.

Zařazeno v Živočišná výroba