Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuální informace ke schvalování podmínek pro přepravu hospodářských zvířat

07/01/07
smf

Aktuální informace ke schvalování podmínek pro přepravu hospodářských zvířat. Zdroj: www.agris.cz , 5.1.2006

Aktuální informace ke schvalování podmínek pro přepravu hospodářských zvířat
Přestože již v dostatečném předstihu Státní veterinární správa ČR uložila všem krajským veterinárním správám, aby zajistily informování přepravců, považujeme za vhodné ještě jednou shrnout vše, co se týká podmínek pro přepravu hospodářských zvířat. Hned na počátku uvádíme, že všechny informace lze nalézt i na webových stránkách SVS ČR – www.svscr.cz.
A) Přeprava na území České republiky:
a) všichni dopravci přepravující zvířata na vzdálenost větší než 50 km a do doby trvání přepravy 8 hodin musí být registrováni příslušnou KVS, u již registrovaných dopravců registrace nadále platí. Do doby novely zákona na ochranu zvířat proti týráni (OZ) mohou být dále registrováni v souladu s tímto zákonem.
b) stejně tak mohou přepravu podle písm. a) provádět dopravci schválení a registrování v souladu s nařízením Rady ES č. 1/2005,
c) v případě přepravy nad 8 hodin musí být dopravci schváleni pro dlouhodobé cesty v souladu s NR ES č. 1/2005,
d) v případě přepravy skotu, ovcí, koz, neregistrovaných koňovitých a prasat nad 8 hodin musí mít dopravci schválena vozidla pro jejich přepravu a zároveň musí být schváleni pro dlouhodobé cesty v souladu s NR ES č. 1/2005. Pro záznam přepravy zvířat při cestách větší než 50 km a do doby trvání přepravy 8 hodin, musí dopravce pro každé vozidlo vést „Rejstřík vozidla pro přepravu zvířat“
B) Přeprava mimo území České republiky do ostatních členských zemí EU:
a) pro přepravu zvířat nad 65 km a do 8 hodin musí být všichni dopravci schváleni a registrováni v souladu s NR ES č. 1/2005,
b) v případě přepravy nad 8 hodin musí být dopravci schváleni pro dlouhodobé cesty v souladu s NR ES č. 1/2005,
c) v případě přepravy skotu, ovcí, koz, neregistrovaných koňovitých a prasat nad 8 hodin musí mít dopravci schválena vozidla pro jejich přepravu a zároveň musí být schváleni pro dlouhodobé cesty v souladu s NR ES č. 1/2005.
C) Schvalování silničních dopravních prostředků pro dlouhodobé cesty
KVS schválí vozidlo v případě, že splňuje veterinární podmínky, uvedené v NR ES č. 1/2005 a vydá povolení. Za schvalování dopravních prostředků a za schvalování dopravců podle NR ES č. 1/2005 se do novely zákona OZ nevybírá správní poplatek.
Vzory doporučených formulářů „KNIHA JÍZD“ a „Rejstřík vozidla pro přepravu zvířat“ potřebné pro dopravce jsou na webové stránce MZe (www.mze.cz; ochrana zvířat) a webové stránce SVS ČR (www.svscr.cz😉 Na uvedených webových stránkách je prezentováno i NR (ES)1/2005.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Zdroj: www.Agris.cz, 05.01.2007