Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny v zákoně o dani z nemovitosti od 1. ledna 2007

06/12/06

Změny v zákoně o dani z nemovitosti od 1. ledna 2007

Změny v zákoně o dani z nemovitostí od 1. ledna 2007  
Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. ledna 2007 nabývají účinnosti významné novelizace zákona o dani z nemovitostí. Dochází k poměrně revoluční změně v možnostech přiznávání daně za některé nemovitosti a také ke změně v placení této daně.

Tou nejaktuálnější změnou zákona o dani z nemovitostí je nepochybně novela zákonem č. 545/2005 Sb. Novela č. 545/2005 Sb. do zákona o dani z nemovitostí od 1. 1. 2007 (daň za rok 2007 se přiznává do 31. 1. 2007) přináší především tyto změny:

  • podávání daňového přiznání a placení daně z nezastavěných pozemků v případě spoluvlastnictví pozemků, a to podle rozsahu spoluvlastnických podílů (např. § 13a odst. 9),
  • podávání daňového přiznání v případě úmrtí (§ 13a odst. 10),
  • změna splatnosti daně u poplatníků neprovozujících zemědělskou výrobu a chov ryb [za rok 2006 ještě ve čtyřech splátkách do 31. 5., 30. 6., 30. 9. a 30. 11., od roku 2007 ve dvou splátkách do 31. 5. a 30. 11. – § 15 odst. 1 písm. b)],
  • splatnost daně shodná s termínem pro podání přiznání v případě změny vlastnictví nezapsaného do 31. 1. v katastru nemovitostí (doplnění odst. 5 do § 15),
  • zvýšení hranice pro jednorázovou platbu daně z 1 tis. Kč na 5 tis. Kč (§ 15 odst. 2),
  • doplnění § 4 (osvobození od daně z pozemků) o odst. 6, podle kterého se osvobození od daně z pozemku vztahuje i na část pozemku,
  • zaokrouhlení základu daně z pozemků, je-li základem výměra pozemků na celé m2.

Novela č. 186/2006 Sb., která je reakcí na změnu stavebních předpisů od 1. 1. 2007., přináší např. tyto změny. Rozšíření definice stavebního pozemku (§ 6 odst. 3), rozšíření předmětu daně ze staveb (§ 7 odst. 1), změna patnáctiletého osvobození novostaveb [§ 9 odst. 1 písm. g)], změna vymezení staveb garáží a staveb pro podnikání pro účely stanovení sazby daně ze staveb, toto vymezení není od 1. 1. 2007 podmíněno rozhodnutím příslušného stavebního úřadu [§ 11 odst. 1 písm. c) a d)].

Jedinou zaručenou oporou při aplikaci novinek do praxe je přesné znění zákona.