Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny v předpisech o přepravě zvířat

04/12/06
smf

Státní veterinární správa ČR (SVS) opětně upozorňuje na změny při ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností. Zdroj: www.agris.cz

SVS upozorňuje na změny v předpisech o přepravě zvířat
Státní veterinární správa ČR (SVS) opětně upozorňuje na změny při ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností. Připomněl to dnes mluvčí SVS Josef Duben s odkazem na to, že dne 5. ledna 2007 vstoupí v platnost ve všech zemích EU, tj. i v České republice, nařízení Rady (ES) č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností. Jednou ze změn, vyplývajících z tohoto nařízení, je nutnost výměny osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata a průkazů osoby přepravující zvířata, vydaných na základě § 8k odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, za nová osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce podle čl. 17 odst. 2 výše zmíněného nařízení Rady.
Krajské veterinární správy již v této věci oslovily registrované přepravce zvířat a těm, kteří na jejich výzvu reagovali, výměnu provedou.
„Jelikož lze předpokládat, že se mohlo stát, že někteří přepravci nemohli být z různých důvodů příslušnou krajskou veterinární správou kontaktováni, považujeme za vhodné vyzvat tyto držitele starých osvědčení a průkazů, aby se o nová osvědčení přihlásili osobně nebo písemně na Ústřední komisi pro ochranu zvířat, která sídlí v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, psč 117 05,“ uvedl Duben.
Nařízení Rady je k dispozici na webových stránkách SVS ČR – www.svscr.cz, pod odkazem „Pohoda zvířat“ i na webových stránkách ÚKOZ – www.mze.cz/cz/ukoz/.

Zdroj: www.Agris.cz, 01.12.2006