Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyhláška č. 580/2006 Sb.

29/12/06
smf

Vyhláška č. 580/2006 Sb. ze dne 15. prosince 2006 o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa, s vyšetřením a posouzením živočišných produktů a se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech .

Zařazeno v Aktuality, Legislativa ČR