Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Teze vystoupení prezidenta AK ČR Jana Veleby na konferenci Zemědělské komory v Evropě

12/12/06
smf

Agrární komora ČR a rozvoj venkova. Zdroj: www.apic-ak.cz

Teze vystoupení prezidenta AK ČR Jana Veleby na konferenci Zemědělské komory v Evropě

Agrární komora ČR a rozvoj venkova
Nacházíme se v předvečer realizace nového pojetí evropské agrární politiky, které zahrnuje do své struktury vedle zemědělství celý venkov. Děje se tak na základě teze o multifunkčním zemědělství. Jsme postaveni před kvalitativně nová fakta, nové problémy, se kterými se musíme vypořádat. Jaká fakta mám na mysli?:
Vzniká, ať chceme nebo ne, konkurenční prostředí v čerpání peněz ze strukturálních fondů, protože přestává platit přísné dělítko mezi zemědělci a těmi ostatními. Vzniká konkurenční prostředí:
1) mezi zemědělci a obcemi
2) mezi zemědělci samými – oblasti LFA a oblasti produkční.
Ad.1)
Mnozí starostové obcí mají názor, že by měli mít nárok na více peněz, k objemu dotací zemědělcům mají rezervovaný postoj. Důvodem je skutečnost, že EAFRD je administrován ministerstvem zemědělství, což skýtá záruku, na rozdíl od jiných ministerstev, hladkého průběhu čerpání peněz.Názor většiny zemědělců je však přesně opačný.
V současné době se aktivizují hejtmani jednotlivých krajů a probíhá boj o pozice v obsazení řídícího orgánu EAFRD. Je nebezpečí, že zemědělci zde mohou být v menšině.
Ad.2)
Vznikají názory, které prosazují útlum výroby ve prospěch agro envi funkcí a posílení oblastí LFA. Proti nim stojí opačné názory, že do LFA jde zbytečně mnoho peněz, které pak chybí v produkčních oblastech. V těch oblastech, které zaznamenaly od roku 1995 výrazný útlum výroby, který po vstupu do EU pokračuje.
K dokreslení uvádím rozdělení zdrojů mezi jednotlivými osami EAFRD:
• osa I – 22,39%
• osa II – 55,01%
• osa III – 16,93%
• osa IV –   5,00%
Úloha AK ČR tedy je:
 prosazení opatření, které zastaví pokles rozměru českého zemědělství
 prosazení opatření, která pomohou nastartovat nové programy – programy nepotravinářského využití zemědělské produkce
 přesvědčit zemědělce a představitele venkova o novém pojetí agrární politiky a o využití synergického efektu ve prospěch obou partnerů´
V Bruselu 6.12.2006

Zařazeno v AK ČR, Aktuality