Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela vyhlášky č.137/1998 Sb.

22/12/06
smf

Vyhláška č. 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. června 1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb.

Zařazeno v Legislativa ČR