Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nalijme si čistého vína

19/12/06
smf

 Úvaha ing. Jana Veleby, předsedy  AK ČR o českém zemědělství.  Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Nalijme si čistého vína

 

Jedno nebo druhé, nic mezi tím
Každý týden ministerstvo zemědělství vydává tiskové zprávy. Někdy ale zapomene. To když vláda schválí na jeho návrh snížení národních dotací o čtvrtinu. Nebo když předloží poslancům zemědělského výboru parlamentu čísla dotací TOP UP, které jsou  snížena o jednu miliardu korun.
Jinak je ale vše bezvadné, snaha vyhovět farmářům veliká, sliby vlády se plní, vyhrožování demonstracemi byl holý nerozum. Navenek to vypadá všechno pěkně, logicky, všichni dělají všechno pro české zemědělství, jenom ty výsledky se jaksi nedostavují.
AKČR zahrnuje všechny formy hospodaření 
Podívejme se na problém z pohledu toho, koho se to všechno týká, tedy z pohledu Agrární komory ČR. Zastupujeme zhruba 107 tisíc pracovníků resortu, zahrnujeme všechny formy hospodaření. Třeba soukromně hospodařících rolníků je v komoře 1800. Ale k věci.
Nejdříve k dotacím
Chci především naprosto jasně říct, že nebýt našich aktivit, včetně avizované demonstrace v případě neúspěchu, byli bychom v příštím roce chudší o 1,9 mld. Kč. Není mi známo, že by Mze či vláda nám vyšla vstříc a cokoliv navrhla či se dokonce snažila prosadit. Byli jsme to my a část poslanců sněmovny, kteří dokázali prosadit pozměňovací návrh navýšení TOP UP o 1,9 mld. Kč. Proč tiskové zprávy Mze a vyjádření paní ministryně si tento výsledek přisvojují nevím. Je to nedůstojné a trapné a bylo to jinak. Máme snad brát jako podporu a dodržení slibu, když ani jeden poslanec ODS v rozpočtovém výboru pro pozměňovací návrh, který jsme vylobovali nezvedl ruku a ten prošel o jediný hlas?
Podobná anabáze se rozehrává u národních dotací, které vláda na návrh Mze snížila o 25%. Jdeme na to znovu přes poslance zemědělského výboru, kteří musím říct jsou na naší straně a spolupráce s nimi včetně pana předsedy Papeže je velmi dobrá. Jsem zvědav, pokud budeme úspěšní, jaké slovní veletoče zvolí tisková mluvčí Mze.
Masivní podpora zemědělců v Polsku
A teď mně dovolte pohled, jak tyto věci dělají sousedi z Polska. Mají plné dotace, ministerstvo zemědělství jedná v plné shodě s polskou agrární komorou a čas „her na slepou bábu“, který musíme trávit my, věnují na skutečnou agrární politiku, jejíž směr je jenom jeden – pomoct polským zemědělcům a přibrzdit tlak Bruselu. „Tato vláda si dala za úkol masivně podpořit zemědělce“ jsou slova státního tajemníka polského Mze pana Jana Ardanowského, kterými zahájil naše přijetí počátkem prosince ve Varšavě. Výsledky se dostavují, agrární soustavu řeší systémově. Například rostlinnou výrobu. Hlavní směr jsou biopaliva, na které počítají ze 17 mil. ha orné půdy podíl 2 až 3 mil. ha! Už teď mají schválen zákon, podle kterého si zemědělci budou moci přidávat řepkový metylester, který bude osvobozen od daně, do nafty a  využít ho pro vlastní spotřebu 100 litrů na každý hektar. Podle toho vypadají v Polsku pole, kde je vidět výrazný nárůst řepky. Netřeba zdůrazňovat, že si tím pomohou i v cenách obilí, na které zbude méně ploch. A u nás? Vše bez podpory. Hádejte, jak dopadne naše soutěž s Poláky, kteří budou mít levnější pohonné hmoty? Je to neznalost či úmysl? Myslím si, že to druhé.
Podobně systémově řeší živočišnou výrobu. Aby zastavili snižování stavů skotu, zavádí na místo platby na VDJ platbu na zelenou plochu a kukuřici ve výši 200 EUR/ha s podmínkou minimálně 0,4 VDJ/ha půdy. Tímto opatřením si sníží tlak na produkci mléka a převedou ho do nárůstu masného skotu.
Dofinancování rozvoje venkova je v Polsku garantované vládou 
To jsou jenom pro ilustraci dva hlavní příklady polské agrární politiky. Daly by se uvést další. Například, že polská vláda a Sejm schválili pro příští roky veřejnou garanci peněz na dofinancování EAFRD. Rozuměj bez ohledu, kdo bude vládnout. Nebo že mají v Bruselu vyjednané výjimky z národních podpůrných programů o další tři roky(zejména jde o výhodné úvěry), které měly končit k 30.4.2007. Že připravují nový systém pojištění s ingerencí státu 50 až 60%, razantní zjednodušení předpisů a vyhlášek, atd. To jsou fakta, tak to dělají u sousedů a jsou úspěšní. Neznají děsivá čísla propadu agrárního obchodu a exploze dovozů. Obnáší to poctivá práce ve prospěch vlastního resortu. Tu nemohou sebelepší a sebepočetnější tisková prohlášení nahradit a proto mám radu do nového roku 2007 – méně prohlašovat, více vzájemně diskutovat a hlavně konat! Už příliš dlouho se totiž nic neděje a docela se připozdívá. Čtvrtý ministr zpátky v pořadí od současnosti Jaroslav Palas k zemědělcům, mám na mysli prvovýrobcům, vstřícný nebyl. Další dva po něm žádnou velkou roli díky krátkému času sehrát ani nemohli. Poslední činí množství rozhodnutí, která ale povětšině nejsou v náš prospěch. Je tedy třeba počkat, kým bude obsazen resort v nové vládě a pak se rozhodnout a konat. Buďto si jako kolegové v Polsku sednout ke stolu, dohodnout řešení a to prosazovat a nebo přistoupit k zcela jinému řešení, kterého se mnozí v souvislosti s tlakem na zvýšení přímých plateb tak obávali. Jedno nebo druhé, nic mezi tím. Jsem pro první řešení, ale nebude-li možné, budu prosazovat to druhé.
       
Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR

Zařazeno v AK ČR, Aktuality