Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MZe: Pro dotace na ekozemědělství ještě nejsou pravidla

25/12/06
smf

Ministerstvo zemědělství ČR (Mze) nesouhlasí s postojem Svazu PRO-BIO, který oficiální tiskovou informací protestoval tento týden proti posunutí termínu dotací zaměřených na podporu ekologického zemědělství. Zdroj: www.agris.cz , 22.12.2006

Ministerstvo zemědělství ČR (Mze) nesouhlasí s postojem Svazu PRO-BIO, který oficiální tiskovou informací protestoval tento týden proti posunutí termínu dotací zaměřených na podporu ekologického zemědělství. Zdůraznila to mluvčí ministerstva Táňa Králová. „Rozhodně se nedá tvrdit, že ministerstvo něco odkládá. Ministryně Milena Vicenová nikdy neslibovala termín, kdy se zahájí příjem žádostí do agroenviromentálních opatření a tedy i do ekologického zemědělství,“ uvedla Králová.
Podle ministerstva je zpoždění na straně EU – doposud totiž nebyl zveřejněn prováděcí předpis k Programu rozvoje venkova (PRV), přitom datem jeho zveřejnění v Official Journal začíná běžet šestiměsíční lhůta pro schvalovací proces PRV. Teoreticky nám tedy může Evropská Komise schválit PRV až ke konci června 2007. Není tak možné začít s přijímáním žádostí, zemědělec se přece nemůže k něčemu zavazovat, když nejsou definitivní pravidla – bylo by to velké riziko a mohlo by docházet k chybám a následným odvoláním,“ konstatuje Králová. Mluvčí navíc dodává, že právě proces odvolání znamená obrovské zpoždění při výplatách podpor.“Je pravda, že ministryně slibovala urychlení výplaty prostředků z evropských fondů, a to také plní. Dříve než tomu bylo v minulých letech dostávají zemědělci přímé platby a podstatně dříve také dostanou peníze na agroenvi opatření (tedy včetně ekologického zemědělství) za letošní rok,“ říká mluvčí. Ministerstvo zemědělství podle Králové určitě není proti akčnímu plánu, „je ale snaha, aby efekt z podpor ekologického zemědělství pocítili také spotřebitelé, aby to poznali na pultech obchodů, kde zatím bohužel chybějí domácí výrobky, protože je nedostatek surovin z ekologického zemědělství,“ podotýká mluvčí.
Statistiky přitom potvrzují, že zájem o biopotraviny v ČR neustále roste, specifické řady bioproduktů, většinou však ze zahraničí, již nabízejí i jednotlivé obchodní řetězce, například Interspar. Naopak statistiky týkající se produktů tuzemského ekozemědělství potvrzují, že zhruba 90 procent ekologické produkce v ČR je „bioseno“ – ekologicky obhospodařované trvalé travní porosty bez jakékoli přidané hodnoty. Sami ekologičtí zemědělci několikrát v minulosti zdůraznili, že podpora jejich způsobu podnikání by měla být více směrovaná na konkrétné finální výrobky.

Zdroj: www.Agris.cz, 22.12.2006