Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministerstvo zemědělství zahájení programu neoddaluje, za časový skluz může EU

24/12/06
smf

Ministerstvo zemědělství nechce v žádném případě oddalovat zahájení Programu rozvoje venkova, jak uvádějí některé reakce na zprávu, že příjem žádostí o podporu na agroenvironmentální opatření bude zahájen na podzim příštího roku. Zdroj: www.agroweb.cz
 

Ministerstvo zemědělství nechce v žádném případě oddalovat zahájení Programu rozvoje venkova, jak uvádějí některé reakce na zprávu, že příjem žádostí o podporu na agroenvironmentální opatření bude zahájen na podzim příštího roku. Není pravda, že by MZe odkládalo celý Program rozvoje venkova a zamezilo čerpání dotací, uvedla mluvčí ministerstva zemědělství Táňa Králová a dále vysvětluje, co úřad vedlo k danému rozhodnutí u agroenvi titulů.

Asi nikdo v tuto chvíli neví, kdy Evropská unie posoudí Program rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013 a souhlasně se k němu vyjádří, sdělila Králová. Není podle ní vinou MZe, že v posuzování tohoto základního dokumentu nastává jistý skluz. Černého Petra má tady v rukou unie. Dosud totiž oficiálně nevydala prováděcí předpis k Programu rozvoje venkova, přičemž datem zveřejnění ve věstníku EU začíná běžet šestiměsíční lhůta pro posuzování programu. Nezbývá, než vycházet z teoretické možnosti, že souhlas pro náš program můžeme dostat z Bruselu až v červnu příštího roku. Těžko tedy MZe může otevřít příjem žádostí o vstup do agroenvironmentálních opatření a uzavírání pětiletých závazků, když neznáme definitivní znění Programu rozvoje venkova. Žádosti však bude možné podávat co nejdříve, tedy na podzim, aby měli zemědělci časový prostor pro pečlivou přípravu na nové podmínky, než podepíší závazek na pět let.
Současné pětileté závazky, uzavírané v předcházejících dvou letech, budou pokračovat dále, tvrdí Králová. Nelze tedy tvrdit, že zemědělci přijdou o peníze. Jde o to, že o rok se odsune výplata vyšších sazeb. Platí tu pravidlo „n + 2“, to znamená, že naprosto legitimně lze ještě v roce 2007 a 2008 uplatňovat agroenvironmentální opatření v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova na programovací období 2004 až 2006, vysvětlila mluvčí.
V případě příjmu nových žádostí o zařazení do programu a takzvané překlopení současných závazků na nové podmínky na podzim příštího roku však nebude hrozit finanční riziko, že by docházelo k velké chybovosti, následným odvoláním a vracení dotací. A to je při předčasném uzavírání závazků, ještě než budou známa definitivní pravidla, dosti vysoké.
Závazky na agroenvironmentální opatření je nutné chápat jako objednávku státu na službu a ten, kdo službu objednává, také nastavuje podmínky. S nimi chce pak veřejnost důkladně seznámit, aby se předešlo případným nedorozuměním a chybným výkladům. Informační kampaň o detailech závazků na agroenvironmentální opatření však nemůže ministerstvo zemědělství zahájit dřív, než bude schválen Program rozvoje venkova a vše vyjasněné. Pro žadatele bude velmi důležitá znalost požadavků křížové kontroly, cross compliance, což se dosavadních agroenvironmentálních opatření v Horizontálním plánu rozvoje venkova netýká, vyložila dále Králová.
Výhrady k termínu přijímání žádostí o podporu na agroenvironmentální opatření mohou mít jedině ti, kteří do programu chtějí vstoupit poprvé a nemohli se přihlásit v letošním roce. Bylo by však ze strany ministerstva zemědělství nezodpovědné, aby jim umožnilo hlásit se k dodržování pětiletých závazků v době, kdy nebudou definitivní pravidla. Proto podzim 2007 lze tady chápat jako nejbližší možný a opravdu solidní termín.

Autor: sf    , zdroj: www.agroweb.cz

 

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství