Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Legislativa o čistých podzemních vodách

14/12/06
smf

Podle nových pravidel, která vstoupí v platnost v roce 2009, musí členské země zabránit vniknutí nebezpečných chemikálií do podzemních vod, které jsou využívány ke spotřebě. Zdroj: www.euractiv.cz , 13.12.2006

 

Legislativa o čistých podzemních vodách proplula Parlamentem

13.12.2006

Krátce:
Podle nových pravidel, která vstoupí v platnost v roce 2009, musí členské země zabránit vniknutí nebezpečných chemikálií do podzemních vod, které jsou využívány ke spotřebě.

Evropský parlament včera formálně posvětil dohodu o směrnici o ochraně podzemních vod, které bylo dosaženo v dohodovacím výboru v říjnu.

„Více než polovina sladkovodních zdrojů v EU je znečištěna a není možné je opětovně vyčistit,“ říká Christa Klass, německá poslankyně za EPP-ED (Evropská lidová strana-Evropští demokraté), která legislativu v Parlamentu prosadila. „To je také důvod, proč je musíme lépe chránit“, dodala.

V klíčovém dodatku se poslancům podařilo rozšířit působnost směrnice na ochranu podzemních vod „proti znečišťování a zhoršování kvality“ a ne pouze „proti znečišťování“, jak říkal původní návrh Rady.

Látky, které jsou předmětem nových regulací, jsou vyjmenovány v dodatku k rámcové směrnici o vodách, která byla přijata v roce 2000. Patří mezi ně kyanid, arzén, pesticidy a fytofarmaceutické látky.

Jako ústupek členským státům Parlament souhlasil vyjmout znečištění dusičnany z výsledného textu. Nadále tedy bude pro znečištění dusičnany platit mezní hodnota 50mg/l, která byla odsouhlasena směrnicí o dusičnanech z roku 1991.

Členské státy mají nyní za úkol směrnici převést do národní legislativy. Musí to stihnout do roku 2009. Členské státy se tím zavazují přijmout „všechna opatření nutná k zabránění vniknutí jakýchkoliv nebezpečných látek do podzemních vod“. Rada v minulosti podporovala o něco méně specifické znění, když požadovala, aby opatření musela být přijata „s cílem zabránit“ znečištění podzemních vod.

Výrobci pesticidů z Evropského sdružení na ochranu zemědělských plodin (ECPA) označilo dohodu za „pragmatickou“, avšak doporučilo udržet zachování soudržnosti s existujícími evropskými zákony na autorizaci substancí používaných při ochraně rostlinných produktů. Látky, které již byly schváleny a autorizovány, říká ECPA, „by neměly být v kontextu opatření přijatých členskými státy v rámci nové směrnice o podzemních vodách považovány za nebezpečné“.

Shodu, které dosáhl dohodovací výbor, přivítaly i organizace na ochranu životního prostředí. „Poslanci Evropského parlamentu úspěšně odrazily snahu vlád opětovně znárodnit ochranu podzemních vod,“ uvedl ředitel evropské politiky EEB (Evropská environmentální kancelář) Stefan Scheuer. „Zajistili, že ochrana před znečištěním a dosažení standardů kvality mají pevné místo a jsou právně závazné.“

 

Zdroj: www.euractiv.cz,  13.12.2006

 

 

 

 

Zařazeno v Aktuality, ochrana vod