Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Komise navrhuje povolit další prodej intervenčního cukru na vývoz

12/12/06
smf

Řídící výbor pro cukr dnes hlasoval o nařízení Komise, kterým se má povolit další prodej zbývajících zásob intervenčního cukru na vývoz. Zdroj: www.europa.eu

IP/06/1708
V Bruselu dne 7. prosince 2006
Komise navrhuje povolit další prodej intervenčního cukru na vývoz
Řídící výbor pro cukr dnes hlasoval o nařízení Komise, kterým se má povolit další prodej zbývajících zásob intervenčního cukru na vývoz. Po hlasování Komise nejspíš opatření přijme v nadcházejících dnech. Účelem nového nařízení je napomoci odbytu zbývajících zásob intervenčního cukru, na něž jsou každý měsíc velmi vysoké skladovací náklady. Stávající situace na trhu k takovému kroku poskytuje dobrou příležitost. Evropská unie potřebuje využít svá vývozní práva v rámci Světové obchodní organizace. EU má však na vývozní náhrady jenom omezený rozpočet, neboť v důsledku reformy, jež vstoupila v platnost dnem 1. července 2006, se nyní velká část rozpočtu vynakládá na vyrovnání pro zemědělce za snížené ceny cukru.
Na rozdíl od některých jiných odvětví se v případě cukru intervence použila jenom zřídka. Od března 2005 se však na intervenci nabídla velká množství. Před reformou odvětví cukrovarnictví bylo ve 12 členských státech do intervence zakoupeno 1 878 milionů tun. Veřejná nabídková řízení na další prodej intervenčních zásob cukru se ukázala jako velmi úspěšná a zpět na trh Společenství se prodal 1 milion tun. Zbývající zásoby intervenčního cukru činily ke dni 5. prosince 2006 celkem 855 000 tun.
S příchodem „čerstvého cukru“ vyrobeného v hospodářském roce 2006/07 na trh Společenství zájem o koupi intervenčního cukru poklesl a neočekává se, že poptávka po intervenčním cukru vbrzku poroste.
Tento cukr se však musí na veřejné náklady skladovat a měsíční náklady financované z rozpočtu Společenství jsou značné. Kromě nákladů v souvislosti se skladováním je také podstupováno riziko zhoršení jakosti, což by mohlo značně zvýšit celkové výdaje.
Rozpočet plánovaný na náhrady za cukr na rok 2007 byl snížen s ohledem na reformu cukrovarnictví, neboť peníze dříve používané na vývozní náhrady se mají použít na vyrovnání pro pěstitele cukrové řepy.
Aby se mohly využít možnosti (dotovaného) vývozu povolené WTO (každoročně lze s vývozními náhradami vyvézt 1 374 000 tun), měly by se intervenční sklady nabídnout pro vývoz. Dalším prodejem intervenčního cukru na vývoz nebudou omezeny možnosti vývozců cukru ze Společenství. Ve skutečnosti to napomůže plnému využití disponibilního množstevního stropu WTO (poznámka: tento údaj je podstatně nižší než v předchozím roce, neboť EU se podrobila rozhodnutí skupiny odborníků WTO).
Přes vypsání veřejného nabídkového řízení na další prodej intervenčního cukru na vývoz zůstávají nadále v platnosti jak nabídkové řízení na vývoz na „volný trh“, tak nabídkové řízení na další prodej na trhu Společenství.


Jak funguje veřejné nabídkové řízení:
Při vypsání nabídkového řízení je stanovena pevná prodejní cena intervenčního cukru ve výši 632 EUR za tunu. Uchazeč podává nabídku na intervenční šarži (šarže), dotyčná množství a částku vývozní náhrady. Řídící výbor pro cukr se usnese o maximální výši náhrady. Úspěšný uchazeč potom nakoupí dotyčnou (dotyčná) intervenční šarži (šarže) za pevnou cenu, musí splnit všechny závazky z převzetí cukru a má právo na vývozní licenci na množství, na které se poskytuje vývozní náhrada. Není povinen vyvézt přesně dotyčný intervenční cukr. Stačí, když vyveze odpovídající množství.