Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace ÚKZÚZ k Prohlášení o hygieně krmiv

28/12/06
smf

Informace provozovatelům krmivářských podniků, kterých se týká článek 18, bod 2 Nařízení č. 183/2005, o hygieně krmiv ( na úrovni zemědělské prvovýroby). Zdroj: ÚKZUZ

              Informace ÚKZÚZ k Prohlášení o hygieně krmiv
             PROHLÁŠENÍ k plnění podmínek podle Nařízení č. 183/2005 o hygieně krmiv.
 
Informace provozovatelům krmivářských podniků, kterých se týká článek 18, bod 2 Nařízení č. 183/2005, o hygieně krmiv ( na úrovni zemědělské prvovýroby):
 
„ Upozorňujeme, že provozovatel krmivářského podniku má povinnost, podle článku 18, bod 3 nařízení č. 183/2005, o hygieně krmiv, PROHLÁSIT, ( ve formě o které rozhodne příslušný orgán), že podmínky stanovené tímto nařízením jsou plněny, a to do 1. ledna 2008. „
 
Prohlášení je k dispozici na webových stránkách UKZUZ  www.ukzuz.cz