Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace AK

19/12/06
smf

Informace AK číslo 17 z období 9.-16.12.2006. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

 
 
Informace číslo 17   (09.12.2006 – 16.12.2006)


1. Zprávy
1. Teze vystoupení prezidenta AK ČR Jana Veleby na konferenci Zemědělské komory v Evropě
Agrární komora ČR a rozvoj venkova Nacházíme se v předvečer realizace nového pojetí evropské agrární politiky, které zahrnuje do své struktury vedle zemědělství celý venkov. Děje se tak na základě teze o multifunkčním zemědělství. Jsme postaveni před kvalitativně nová fakta, nové problémy, se kterými se musíme vypořádat. Jaká fakta mám na mysli?:
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo1833

2. Co takhle dát si pravdu?
Je úsměvné sledovat snahu pár lidí znehodnotit a bagatelizovat tlak Agrární komory proti bezprecedentnímu rozhodnutí Eastern Sugar zrušit provoz tří cukrovarů v ČR. Vše podle osvědčené české zásady o sousedově koze. Jinými slovy, když sám nejsem schopen, tak ať mně nerozčiluje ten, kdo schopen je. Pojďme ale k věci.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo1835

3. Dodatek č. 5 k Pokynům pro poskytování podpor PGRLF
29. listopadu 2006 byl rozhodnutím jediného akcionáře obchodní společnosti PGRLF, a.s. schválen Dodatek č. 5 k Pokynům pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., kterým se s účinností od 1.1.2007 mění systém výplaty dotací u žádostí podaných počínaje dnem 1.1.2007. Znění Dodatku č. 5:
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt16|mo1850

4. Poslanecká sněmovna schválila navýšení TOP UP o 1,9 mld.
Dnes 13. prosince 2006 plenární zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schválilo navýšení rozpočtu Ministerstva zemědělství o 1,9 mld. Kč na dorovnání přímých plateb (TOP UP) pro rok 2007 na maximální možnou úroveň 30% plateb zemí ve starých členských zemích EU vyjednanou v Kodani. Tím v příštím roce dosáhneme na úroveň 70% přímých plateb starých členských zemí.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo1851

5. Poslanci schválili státní rozpočet na příští rok
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky včera schválila státní rozpočet na rok 2007 s deficitem 91,3 miliardy Kč. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 949,5 miliardy, výdaje v částce 1 040,8 miliardy Kč.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt16|mo1853

6. Klasifikace podle systému SEUROP a cenová hlášení jsou u nás podle inspektorů EK na velmi dobré úrov
Ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2006 se v České republice uskutečnila mise Generálního ředitelství pro zemědělství Evropské komise, která se zaměřila na kontrolu zavádění právních předpisů EU vztahující se ke klasifikaci jatečně upravených těl dospělého skotu podle systému SEUROP a k cenovým hlášením.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt103|mo1857

7. Zemědělci nejeví zájem o uskladnění obilí ve veřejných skladech
Ani jeden zemědělský podnik v celé České republice nevyužil po letošní sklizni možnosti uskladnit obilí v některém ze zemědělských veřejných skladů.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo1859

8. Vláda se zabývala situací kolem odchodu společnosti Eastern Sugar z České republiky
Ministryně zemědělství Milena Vicenová na dnešním zasedání informovala vládu o krocích, které její resort činí v souvislosti s připravovaným odchodem cukrovarnické společnosti Eastern Sugar z České republiky.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt17|mo1860


2. Komodity
1. Sklizeň chmele 2006   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt206|mo1839

2. Týdenní prodejní ceny – drůbež   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt214|mo1840

3. Týdenní prodejní ceny – vejce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt210|mo1841

4. Řídící výbor pro obiloviny, olejniny a proteinové plodiny   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo1842

5. Zpráva o trhu BRAMBOR   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt207|mo1843

6. Burzovní zpravodajství   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt219|mo1855

7. Upozornění pro dodavatele obilovin   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo1861

8. Týdenní prodejní ceny – drůbež   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt214|mo1863

9. Týdenní prodejní ceny – vejce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt210|mo1864

10. Ministryně doporučuje rozdělit 80 procent z rezervy pro dodávky mléka   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo1865


3. Poradenství
1. Projekt schválený v rámci podopatření 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přír.kalamitami
Informujeme žadatele z OP Zemědělství, podopatření 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami, že dne 8.12.2006 byla schválena 1 žádost (reg. č. CZ06.1.04/1.3.001/0099) o finanční podporu v celkové částce podpory 1 740 440,- Kč a bylo k ní vydáno Rozhodnutí.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt201|mo1836

2. Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2007 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků
průměrné ceny dřeva pro r. 2007 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍOdbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářstvíČ.j.: 39862/2006 -16220V Praze dne 28.11.2006VYHLÁŠENÍprůměrné ceny dřeva pro rok 2007 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt201|mo1837

3. EU upozorňuje na bezpečnost postřikovačů
S novými členskými státy, které vstoupily do EU, se na trh dostávají postřikovače, které neodpovídají předepsaným technickým normám.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo1838

4. Vliv mléčnanů na kvalitu masa
Ošetření masa roztokem mléčnanu nebo kyseliny mléčné příznivě ovlivní mikrobiologickou kvalitu a neohrozí průběh zrání.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo1844

5. MŽP nabízí dotace oblastem, postiženým povodní 2006
Pro oblasti, které byly v roce 2006 postiženy povodní, nabízí Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) možnost čerpat finanční dotaci z podprogramu „Státní podpora ministerstva životního prostředí při obnově území postiženého povodní v roce 2006“. Upozornil na to ředitel vnějších vztahů MŽP Jakub Kašpar. Podle jeho údajů se jedná o následující opatření:
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt119|mo1845

6. Evropská komise chválí Strategii rozvoje venkova České republiky
Při své páteční schůzce s ministryní zemědělství Milenou Vicenovou se ředitel pro programy rozvoje venkova při Evropské komisi Antonis Constantinou pochvalně vyjádřil o české Národní strategii pro rozvoj venkova. Informovala o tom mluvčí ministerstva Táňa Králová.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt155|mo1846

7. Ministr Kalaš: Spolupracujme v prevenci nezákonného nakládání s odpady
Dnes proběhla na Ministerstvu životního prostředí ČR (MŽP) schůzka pracovní skupiny, složená z pracovníků MŽP, ČIŽP, Celní správy a Policie ČR spolu se zástupci krajských úřadů.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt71|mo1847

8. Vejce s pevnější skořápkou
Britští výzkumníci objevili genetickou vazbu mezi nosnicemi a tloušťkou skořápek jejich vajec a vyvinuli způsob selektivního šlechtění slepic, produkujících vejce s pevnější skořápkou.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt78|mo1848

9. Přírodní konzervační látky
Využívání přírodních látek patří k trendům současné doby a týká se i postupů konzervace.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo1858

10. Buřeň použitá k výrobě biopaliva
Ve Velké Británii provedli zkoušky s využíváním buřeně ke spalování v podobě pelet nebo balíků, jednak pro velké kotle nebo v domácnostech.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo1862


4. Připomínková řízení
Připomínám, že momentálně je možno připomínkovat PO REGISTRACI následující:

1. NZ o ochraně přírody a krajiny  (do 02.01.2007)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1

2. Stanovení podmínek provádění opatření společné organizace trhů s cukrem  (do 19.12.2006)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1

 

Zařazeno v AK ČR, Aktuality