Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dohoda o vyslání na pracovní cestu

05/12/06

Dohoda o vyslání na pracovní cestu

Dohoda o vyslání na pracovní cestu  
JUDr. Věra Přenosilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kromě tzv. podstatných náležitostí mohou být v pracovní smlouvě dohodnuty další podmínky, na kterých mají účastníci zájem.


Dotaz:
Budeme muset se zaměstnanci, které chceme vyslat na pracovní cestu, povinni sjednávat od 1. ledna 2007 tuto podmínku v pracovní smlouvě?

Odpověď:

Zákoník práce definuje  pracovní cestu  jako časově omezené  vyslání zaměstnance zaměstnavatelem  mimo sjednané místo výkonu práce a stanoví, že zaměstnavatel může zaměstnance vyslat na dobu nezbytné potřeby  na pracovní cestu jen na základě dohody s ním.

Podle nového zákoníku práce již  tedy nemusí být možnost vyslat  zaměstnance, na pracovní cestu sjednána  v pracovní smlouvě, ale může být uvedena  i v jiné dohodě se zaměstnancem (není vyloučena ústní dohoda),  Může  však být samozřejmě sjednána i v  pracovní smlouvě.  

I v případě, že v pracovní smlouvě nebo v jiné dohodě se zaměstnancem bude sjednána možnost vyslat zaměstnance na pracovní cestu, bude  zaměstnavatel  potřebovat souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cestu  v případě pracovní cesty, která má být konána  mimo obvod obce pracoviště nebo bydliště těhotné zaměstnankyně nebo zaměstnance  pečující o děti do osmi let věku, osamělé zaměstnankyně nebo osamělého zaměstnance pečující o dítě mladší než 15 let, nebo zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě soustavně pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu (ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2007, se dosavadní pojem osoby převážně nebo úplně bezmocné nahrazuje pojmem osoby, která je závislá  na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost).