Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ustájení telat do 6 měsíců od 1.1.2007

05/11/06
smf

Telata nesmí být uvázána, kromě telat chovaných ve stádě, která mohou být uvázána během krmení mlékem nebo jeho náhražkou, maximálně však 1 hodinu. Další informace ve vyhlášce č. 208/2004 Sb. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat.