Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Statková hnojiva opět jako nebezpečné látky vodám

07/11/06
smf

V přiloženém dopisu je výklad MŽP, kde byly závadné látky jako hnojiva, statková hnojiva, siláže apod. zpětně zařazeny mezi nebezpečné  látky vodám.

V přiloženém dopisu je výklad MŽP,  kde byly závadné látky jako hnojiva, statková hnojiva, siláže apod.
zpětně zařazeny mezi nebezpečné látky vodám.
Do konce roku 2003 tam zařazeny byly,  pak byl bod č.9 z přílohy č. 1 zákona odstraněn.
Bude to mít určitě velký dopad na zemědělce
          povinnost dělat zkoušky těsnosti nádrží, potrubí a prostředků na dopravu hnojiv, statkových hnojiv, siláží apod.
          teď vychází přesně z § 39 zákona o vodách, tedy nejméně 1 x za 5 let…
 Ale stejně to již vyžaduje vyhláška 191/2002, kde bylo 5 let (jímky) a 10 let (nádrže)
a vztahovalo se to na oblasti se zvýšenou ochranou vod, což je podle výkladu MŽP zase celé území ČR (= citlivá oblast).
Připravuje se nový metodický pokyn,  jak ty zkoušky dělat – nemusí to být vždy jen "vypuštění a napuštění".
Systém kontrol, včetně zkoušek, se musí zapracovat do havarijního plánu.
 

Zařazeno v Aktuality, ochrana vod