Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Semináře eFARMER

15/11/06
smf

Seznámení s projektem eFARMER v Pardubickém kraji.Zdroj: www.agris.cz , 14.11.2006

Semináře eFARMER
13. listopadu 2006 se uskutečnil v Ústí nad Orlicí v prostorách Zemědělské agentury seminář, jehož cílem bylo seznámit management zemědělských podniků s projektem eFARMER financovaným z programu INTERREG IIIC a s jeho plánovanými výstupy pro zemědělskou praxi. Další semináře tohoto typu se uskuteční 15. listopadu 2006 ve Svitavách na Zemědělské agentuře, 21. listopadu v Chrudimi na Zemědělské agentuře a 23. listopadu v Pardubicích v areálu Veterinární kliniky. Z účasníků seminářů bude vybráno na 60 pilotních konečných uživatelů výsledků projektu eFARMER v podobě osobního počítače a poradenských nástrojů pro sektor zemědělství a rozvoje venkova v Pardubickém kraji.

Zdroj: www.Agris.cz, 14.11.2006

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství