Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánka na konferenci o biomase a bioplynu v ČR

09/11/06
smf

Pozvánka na konferenci o využití biomasy a bioplynu v České republice, která se 28. a 29. listopadu v Praze.

Pozvánka na konferenci o biomase a bioplynu v ČR
Závazek, že v r. 2010 vyrobí Česká republika nejméně 8 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, je ambiciózní a není jisté, zda se ho podaří splnit. Odborníci se většinou shodují, že vzhledem ke geografickým podmínkám je u nás v oblasti obnovitelných zdrojů největší potenciál právě ve využití biomasy. Potenciál biomasy je značný, nyní se jedná o to, jakým způsobem ho dokážeme využít. Tato část konference navazuje na úspěšnou akci BIOMASA 2005 – vznikající trh s biomasou.
 
Bioplyn je oproti biomase relativně novým tématem, o to zajímavějším, že kromě energetického potenciálu se prostřednictvím bioplynových stanic řeší i problematika využití biologicky rozložitelných odpadů a recyklace živin. Bioplynové stanice jsou v mnoha okolních zemích hitem posledních let a rovněž u nás se v současnosti začínají budovat. Také tento nový obor má v podmínkách ČR významný potenciál.
 
Hlavní témata:
– dostupný potenciál výroby biomasy a bioplynu a jeho současné využití
– legislativa, praktické zkušenosti, aktuální politická podpora
– výkupní ceny elektřiny, zelené certifikáty, emisní povolenky, problematika připojení do soustavy
– aktuální zkušenosti se spalováním biomasy a výrobou elektřiny a tepla
– zdroje biomasy – pěstovaná biomasa, dřevní odpad, štěpka, ekonomické zhodnocení
– zdroje bioplynu – zemědělství, komunální odpad, průmyslový organický odpad
– současná technologie a inovace využití biomasy a bioplynu, komunální bioplynové stanice, kogenerace
– financování spaloven na biomasu a bioplynových stanic (fondové – operační programy EU, státní dotace, komerční financování)
– domácí a zahraniční zkušenosti, případové studie
 
Sborník z konference v elektronické podobě (na CD ROMu) bude zaslán všem účastníkům.
 
Místo konání: Praha 2; Hotel Novotel, Kateřinská 38
Pořádá: b.i.d. services, http://www.bids.cz, info@bids.cz