Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nová kancelář pro zemědělské restituce na MZe

02/11/06

Od 1. listopadu 2006 je na ministerstvu zemědělství dočasně zřízena kancelář pro zemědělské restituce související s transformací družstev.  

Hlavním důvodem zřízení této kanceláře je rostoucí počet stížností na nevyřízené restituce, podaných na Českou republiku k Mezinárodnímu soudnímu dvoru pro lidská práva ve Štrasburku. Tak velké množství snižuje České republice její mezinárodní kredit. Řada dalších žalob je také v soudním řízení a zatěžuje tak českou justici. Navíc lze očekávat další nárůst žalob ze strany oprávněných osob s blížícím se termínem promlčecí lhůty, což je rok 2009. Hrozí, že stát ponese odpovědnost za zmařené majetkové nároky.

 

Kancelář na MZe, jejíž působení bude dočasné, má být centrem pro styk s veřejností v této problematice. Její činnost by měla napomoci i tomu, že čeští občané přestanou hledat pomoc u mezinárodního soudního dvora ve Štrasburku. Díky takto nabídnuté odborné pomoci by se mělo snížit i zatížení českých soudů.

 

Dořešením náhrad za nevydaný zemědělský majetek se doposud žádná státní instituce nezabývala. Činnost kanceláře by měla pomoci současný politický problém přenést do věcné roviny. Cílem nového pracoviště bude také zmapovat vypořádání majetkových podílů z transformace zemědělských družstev, protože k dispozici jsou jen různé odhady, které se značně rozcházejí.

 

 

Zdroj: MZe ČR, 1. 11. 2006