Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministři zemědělství EU se shodují na podpoře obnovitelných zdrojů

21/11/06
smf

Ministryně zemědělství Milena Vicenová se zúčastnila jednání Rady ministrů zemědělství Evropské unie.

Ministři zemědělství EU se shodují na podpoře obnovitelných zdrojů
 
Ministryně zemědělství Milena Vicenová se zúčastnila jednání Rady ministrů zemědělství Evropské unie, které dnes v Bruselu končí, a přináší dobré zprávy nejen pro zemědělce, ale pro veřejnost obecně. Ministři z nových členských zemí EU totiž prosadili požadavek, který iniciovala i Česká republika, a sice finančně podpořit pěstování plodin pro energetické účely ve všech státech EU, bez ohledu na systém podpor, uplatňovaný v jednotlivých zemích. Odlišný dotační systém byl dosud překážkou využívání peněz z EU na podporu pěstitelům energetických plodin. Ministři EU se shodli na tom, že do konce letošního roku schválí návrh Evropské komise a od 1. ledna 2007 začne platit novela nařízení Rady č. 1782/2003, jež přiznává finanční podporu ve výši 45 eur na hektar těm zemědělcům i z nových členských zemí, kteří budou pěstovat energetické plodiny a na jejich odbyt budou mít uzavřené smlouvy s odběrateli. Podpora se bude týkat pěstování například řepky olejné, cukrovky a různých energetických bylin.
V souvislosti s požadavky nových členských zemí chce Rada ministrů navíc schválit rozšíření plochy pro přiznání této podpory o 0,5 milionu hektarů až na dva miliony hektarů pro celou EU-25. Rozdělení této plochy mezi jednotlivé státy bude záležet na využívání podpory.
Zmíněné nařízení má také zavést možnost poskytnout 50procentní podporu z národního rozpočtu na založení rychle rostoucích dřevin pro energetické účely.
Součástí uvedené novely je také prodloužení platnosti systému přímých plateb SAPS o dva roky až do roku 2010, což naši zemědělci jistě uvítají. S tím souvisí i zavedení požadavků křížové shody (cross compliance) šetrné zemědělské praxe pro nové členské státy. Jednotlivé členské země se liší v názoru na termín pro jejich zavedení do zemědělské praxe. O této otázce se bude nadále diskutovat.
Za Českou republiku tlumočila ministryně Milena Vicenová názor, že by se požadavky křížové shody a jejich následná kontrola měly zavést postupně, ne počínaje rokem 2009. „V té době ještě čeští zemědělci nebudou dostávat stejně vysoké přímé platby jako jejich kolegové z původní evropské patnáctky. Nutnost úplného splnění požadavků cross-compliance by naše zemědělce tudíž stavěla do nerovnoprávné pozice,“ prohlásila ministryně.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe