Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro žadatele o dotace z PGRLF

27/11/06
smf

Informace pro žadatele – změna v systému výplaty dotací od 1. ledna 2007 . Zdroj: PGRLF

Informace pro žadatele – změna v systému výplaty dotací od 1. ledna 2007
Představenstvo PGRLF, a.s. schválilo změnu systému výplaty dotací následovně:
  • a) u žádostí o poskytnutí podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. zaregistrovaných regionálními pracovišti MZe – ZA a PÚ počínaje dnem 1. ledna 2007 se budou dotace vyplácet „zpětně“, to znamená vždy za období od 1.1. do 30.6. a od 1.7. do 31.12. kalendářního roku na základě podkladů předložených jednotlivými úvěrujícími bankami.
  • b) u žádostí o poskytnutí podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. zaregistrovaných regionálními pracovišti MZe – ZA a PÚ před 1. lednem 2007 se systém nemění, to znamená, že dotace budou nadále vypláceny zálohově.

 

Zdroj: www.pgrlf.cz

Zařazeno v Aktuality, PGRLF