Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zakládání skupin výrobců

13/10/06
smf

Žádost o zařazení do programu zakládání skupin výrobců se přijímá do 31.10.2006 na předepsaném formuláři na centrální pracoviště SZIF, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.  Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, HRDP