Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyšší kvalita poradců pro zemědělství a venkov

24/10/06
smf

Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) se stal koordinátorem mezinárodního projektu AAC (Agriculture Advisors Competencies), jehož cílem je zkvalitnit práci poradců pro zemědělství a venkov a nastavit standardy profesionální způsobilosti poskytovaných služeb. Zdroj: www.agris.cz , 23.10.2006