Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Potravinářství je důležité pro ekonomiku celé ČR

30/10/06

Potravinářství je důležité pro ekonomiku celé ČR

Potravinářství je důležité pro ekonomiku celé České republiky

Ministryně zemědělství MVDr. Milena Vicenová si dobře uvědomuje význam potravinářství pro ekonomiku ČR. Uvedla to ve svém vystoupení na zářijovém zasedání představenstva Potravinářské komory ČR. Jak podotkla, bezprostředně po svém nástupu do úřadu konzultovala body týkající se potravinářství a navrhované do programového prohlášení vlády s prezidentem Potravinářské komory Jaroslavem Camplíkem.


“Zemědělství nechápu jen jako vlastní zemědělskou produkci, ale také jako podporu venkova a výrobu kvalitních, lahodných a bezpečných potravin, pokud možno z domácích zdrojů,“ prohlásila ministryně.

 

Do hlavních priorit  paní ministryně zařadila přípravu co nejlepšího využívání prostředků ze strukturálních fondů EU – nejenom z fondu EAFRD, ale také z Evropského sociálního fondu a z Evropského fondu regionálního rozvoje. Zmínila se i o negativní zkušenosti potravinářů s využíváním peněz z Operačního programu Průmysl. „Opravdu mě tehdy mrzelo, že se nepodařilo dosáhnout takového využívání prostředků z Operačního programu Průmysl, jak by si potravinářství zasluhovalo,“ řekla. Připomněla rovněž, že se Ministerstvu zemědělství podařilo posléze pro potravináře, jako malou náhradu, prosadit dotační titul 13 – národní podpory. V roce 2005 stát na národní podpory vyčlenil 210 milionů korun, podporu obdrželo 135 projektů a podíl financování činil 36 %, což podle ministryně není špatný výsledek. V roce 2006 na národní podpory jde ze státního rozpočtu opět 210 milionů. Ministerstvo v září evidovalo 144 žádostí. „To číslo úspěšnosti nemohu předjímat, ale zatím to vypadá, že by podíl financování mohl činit 30 % a já doufám, že to stoupne trochu výš,“ řekla ministryně. Informovala také o své žádosti ministrům vlády, aby resort zemědělství mohl eventuelně využít nevyčerpané finanční prostředky z operačních programů 2004 – 2006, které zbyly v ostatních resortech

Ve věci vývozu ministryně označila za tradičního obchodního partnera Rusko. Povolení vývozu do Ruska obdrželo 23 podniků. Vrcholí přípravy čtvrté etapy, která by se měla rozběhnout v posledním letošním čtvrtletí. Do čtvrté etapy se přihlásilo přibližně 26 podniků. „Budeme nadále usilovat, abychom si vývozní oblasti udrželi,“ zdůraznila ministryně Vicenová.

 

Upozornila, že ČR čeká v prvním pololetí roku 2009 předsednictví v Evropské unii. V této souvislosti zdůraznila nutnost včasné shody na společných prioritách zemědělců, potravinářů, obyvatel venkova a celé ČR. „Pokud se skutečně shodneme, co chceme prosadit, věřím, že se nám může soustředěným úsilím něčeho dosáhnout,“ uvedla.


Společně s Potravinářskou komorou se ministryně Milena Vicenová shoduje na důležitosti dobrého využití prostoru a prostředků na propagaci potravinářských produktů z ČR na evropském trhu. „Naše průzkumy veřejného mínění prokázaly velkou důvěru obyvatel ČR v naše potraviny. Čeští konzumenti považují potraviny domácího původu za bezpečné, lahodné a věří v ně. Je důležité, aby je také vyhledávali na pultech obchodů. Podstatný v dané věci je i společný postup všech potravinářů při jednáních s jednotlivými odběrateli a obchodními řetězci. Já sama budu se zástupci obchodních řetězců hovořit, a to z pozice zájmů zemědělců a potravinářů,“ prohlásila. Potravinářská komora podle ministryně Vicenové dobře pochopila, že cesta k odbytu vede přes trvalé a trpělivé přesvědčování zákazníků. Ocenila akci Potravinářské komory pod názvem  Najdi si svého výrobce a pochválila práci Státního zemědělského a intervenčního fondu na projektu národní značky kvalitních potravin KLASA. „Pokud se nám podaří spotřebitele přesvědčit, že je dobré koupit si náš produktu, kterému věří, tak potravináři budou mít kus problému za sebou,“ podotkla.


V závěru svého vystoupení paní ministryně neopomněla připomenout nutnost novely zákona číslo 110 o potravinách, kterou je potřebné zvládnout co nejdříve. „Nutí nás k tomu aplikace hygienického balíčku. Na tomto poli Potravinářská komora udělala velký kus práce, navíc jsme se na seminářích snažili problematiku vyjasnit a vysvětlit. Pokud by přesto potravináři potřebovali dodatečná vysvětlení a konzultace, pracovníci Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství vám budou nápomocni,“ uzavřela své vystoupení ministryně zemědělství ČR MVDr. Milena Vicenová.