Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

OSVČ budou odvádět nižší pojistné už od ledna 2007

06/10/06

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou už od 1. ledna 2007 udvádět na nemocenské pojištění místo současných 4,4% pouze 2,5%.

OSVČ budou odvádět nižší pojistné už od ledna 2007  
 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou už od 1. ledna 2007 odvádět na nemocenské pojištění místo současných 4,4 % pouze 2,5 %.

Důvodem pro takové rozhodnutí je fakt, že OSVČ nemají nárok na náhradu mzdy podle žádného právního předpisu. V současné době pobírají nemocenské dávky od prvního dne nemoci. Vzhledem k tomu, že živnostníci jsou sami sobě zaměstnavateli, nelze jim uložit, aby si sami sobě vypláceli náhradu příjmu. Proto se jim sazba pojistného sníží. OSVČ nebudou i nadále mít povinnost přihlásit se k nemocenskému pojištění. Úkol zpracovat návrh zákona dostalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v souvislosti s přípravou návrhu státního rozpočtu na rok 2007. Cílem je připravit takové změny nového systému nemocenského pojištění, které by pomohly snížit schodek státního rozpočtu. Jejich podstatou je postupné a nikoli skokové snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění (nejedná se o zdravotní pojištění, jak se občas objevuje v některých médiích), a to následovně: v roce 2007 se sazba pojistného na nemocenské pojištění, které v současném systému odvádí zaměstnavatelé, nezmění a bude nadále činit 3,3 % z vyměřovacího základu.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zato bude firmám plně refundovat jejich výdaje na vyplacenou náhradu mzdy. V roce 2008 sazba pojistného klesne na 2,3 % a ČSSZ bude zaměstnavatelům refundovat polovinu výdajů na vyplacenou náhradu mzdy. V roce 2009 pak budou firmy odvádět na nemocenské pojištění už jen 1,4 % z vyměřovacího základu a ČSSZ jim bude refundovat už jen polovinu z náhrady mzdy, kterou vyplatily zaměstnancům se zdravotním postižením (za ostatní zaměstnance už nebude refundovat nic). Výdaje zaměstnavatelů související s nemocenským pojištěním budou v roce 2007 stejné jako při zachování současného právního stavu. V roce 2008 firmy ušetří 5 mld. Kč oproti dnešnímu stavu a v roce 2009 se očekává, že ušetří téměř 10 mld. Kč. Změna sazby pojistného spojená s refundací náhrady mzdy nebude mít oproti současnému stavu negativní dopad na zaměstnavatele.

Vyplacenou náhradu mzdy si jednoduše odečtou od pojistného, které platí. Toto opatření jim tak nezvýší administrativu a nevyžádá si ani žádné dodatečné náklady. Nenaruší ani probíhající přípravy firem a ČSSZ k přechodu na vlastní realizaci nového systému výplaty dávek v nemoci. Navrhovaná úprava je jednoduchá i z hlediska potřebných legislativních změn. Návrh příslušných zákonných změn musí ještě schválit vláda, Parlament ČR a podepsat prezident republiky. Zákon o nemocenském pojištění a s ním související novely dalších právních předpisů nabude účinnosti 1. ledna 2007.

V novém systému dochází mimo jiné ke změnám podmínek pro čerpání nemocenského a zavádí se náhrada mzdy. Namísto nemocenského bude během prvních 2 týdnů pracovní neschopnosti poskytovat náhradu mzdy zaměstnavatel. Náhrada mzdy bude náležet jen za dobu, v níž trvá pracovní vztah, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Pro náhradu mzdy nebude platit ochranná lhůta a zaměstnanec ji bude dostávat pouze za pracovní dny a v procentní výši tak, aby v průměru odpovídala dosavadnímu příjmu z nemocenského. Snížený plat bude náležet za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti také poslancům a senátorům.