Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Mimořádná informace vedení AK ČR

03/10/06
smf

Mimořádná informace vedení AK ČR. Zdroj: AK ČR

Mimořádná informace vedení AK ČR a organizačního štábu
 
Dne 29. září 2006 představenstvo a dozorčí rada AK ČR na svém společném mimořádném jednání v Havlíčkově Brodě, jehož první části se zúčastnila ministryně zemědělství MVDr. Milena Vicenová, rozhodlo:
 
1) V případě, že nebude v kapitole rozpočtu 329 Mze pro rok 2007, který vláda předloží Poslanecké sněmovně PČR, počítáno s přímými platbami v plném možném rozsahu národního spolufinancování (celkem 70% úrovně EU 15), budou zorganizovány  protestní akce
2) K přípravě akcí bude ustaven organizační štáb ve složení prezident AK, viceprezidenti AK, předseda DR AK, tajemník AK, asistent prezidenta AK, předseda ZS ČR, předseda ČMSZP a předseda Agrární unie při AK. Přizván bude předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy.
Dne 2. října 2006 se konalo první jednání organizačního štábu, na kterém bylo rozhodnuto o následujícím konkrétním postupu:
 -odeslat dopis premiérovi vlády ČR a předsedovi ODS Mirkovi Topolánkovi s žádostí o   
   okamžité jednání za účelem posílení kapitoly rozpočtu Mze pro rok 2007
 -do 14ti dnů jednat s předsedy všech parlamentních stran, dále zemědělského a rozpočtového   
   výboru
 -paralelně připravovat první protestní akci v Praze pro případ, že by jednání nebyla úspěšná
 
Složení  jednací skupiny: Jan Veleba – prezident AK, Pavel Novotný – viceprezident AK, František Hrabě – předseda Agrární unie při AK, Miroslav Jirovský – předseda ZS ČR, zástupce ČMSZP, Bohumír Dufek – předseda OS PZV-ASO
 
Dne 4. října 2006 bude situace projednána na celostátní poradě ředitelů Krajských a Regionálních agrárních komor, která se uskuteční v Táboře.
 
 
V Praze 3. října 2006
 

Zařazeno v AK ČR, Aktuality