Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace na nakoupené uznané osivo – 31.října 2006

27/10/06
smf

Dne 31.října je poslední den pro podání žádosti o dotaci na nakoupené osivo hrachu, pšenice a soji. Žádost se podává na  ZA -PU.

3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
 
Účel:
zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření
a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob
a chorob přenosných osivem.
 
Předmět dotace – titul 3.f:
 nakoupené uznané osivo pšenice a hrachu odrůd registrovaných na základě
užitné hodnoty v ČR a uznané osivo sóji pro osev produkčních ploch v roce
2006. Podpora není určena pro nákup rozmnožovacího materiálu předstupňů
(S E1 – S E3)
 
Příjemce dotace:
podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské
výrobě, který nakoupil v daném roce nejméně jednu tunu uznaného osiva
pšenice nebo hrachu nebo sóji pro osev produkčních ploch
 
 
Výše dotace:
do výše 1 800 Kč na jednu tunu osiva pšenice,
do výše 2 500 Kč na jednu tunu osiva hrachu,
do výše 10 000 Kč na jednu tunu osiva sóji.
 
Poznámka:
Maximální množství uznaného osiva pšenice pro osetí jednoho hektaru je
220 kg. Maximální množství uznaného osiva hrachu pro osetí jednoho hektaru je
250 kg. Maximální množství uznaného osiva sóji pro osetí jednoho hektaru je 130 kg.
U výsevních jednotek žadatel zajistí, aby dodavatelská firma doložila žadateli
hmotnost výsevní jednotky v kilogramech.