Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bezorebné zpracování půdy

08/10/06
smf

Při bezorebném zpracování půdy zůstávají semena trávovitých plevelů stále blízko povrchu půdy a klíčí zde v podstatně větší míře. Důsledkem je rychle rostoucí tlak těchto plevelů. Zdroj: ÚZPI

Zařazeno v Rostlinná výroba