Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Z návrhu programového prohlášení vlády

12/09/06
smf

Návrh programového prohlášení vlády pro oblast zemědělství a venkova vytyčuje jako priority maximální dorovnání přímých plateb rolníkům, účelné čerpání všech dostupných peněz z Evropské unie a zjednodušení pravidel pro malé a střední podnikatele na venkově. Zdroj: MZe