Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vývoj podpor pro lesní hospodářství v období 2007-2013

07/09/06
smf

Většinu podpor, které lesní hospodářství čerpá z evropských strukturálních fondů, lze nalézt v Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále OP) a Horizontálním plánu rozvoje venkova (dále HRDP). Oba dokumenty byly zpracovány pro roky 2004 až 2006. Jaký však lze očekávat vývoj v nadcházejícím novém programovém období EU?
Autor:Jaroslav Kubišta, MODERNIOBEC.IHNED.CZ