Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Využívání kolejových řádků

29/09/06
smf

Využívání kolejových řádků systémem CTF. Důvodem je snižování vlivu těžkých strojů pojíždějících chaoticky po polích a zbytečně utlačujících půdu. Zdroj: ÚZPI

Zařazeno v Rostlinná výroba